- Deltagruppen har stor betydning i Østfold for å få folk i jobb

Publisert

#205

Faksmile fra Smaalenenes avis.

Anne Guri Frandsen (50) har hatt mange jobber. Blant annet som renholder, ansatt i butikk og innen transportbransjen. Etter lengre tid som halvtidssykmeldt, nærmest gråt hun seg inn i Deltagruppens system.

Deltagruppen eies av disse kommunene med følgende aksjeposter:

Askim: 38,1 prosent.

Eidsberg: 19,3 prosent.

Trøgstad: 9,6 prosent.

Rakkestad: 9,6 prosent.

Spydeberg: 7,8 prosent.

Skiptvet: 5,3 prosent.

Hobøl: 5,3 prosent.

Marker: 5,0 prosent.

– Jeg var kanskje ikke helt i målgruppen. Men jeg følte at jeg måtte ha hjelp til å komme meg tilbake i arbeid, forteller hun til Smaalenenes avis..

Ble bygget opp

Hjelpen hun fikk av veilederne der, får hun ikke fullrost

– De er kjempeflinke, bygget meg opp og gjorde alt for å hjelpe. Etter hvert fikk jeg halv stilling som renholder der. Da Baneservice as søkte ansatte, var jeg en av fem som fikk komme på kurs. Resultatet var at jeg fikk fast jobb, forteller hun. Hun roser også Baneservice som satset på en godt voksen medarbeider. Nå har hun vært ansatt i fire år.

Som hovedsikkerhetsvakt har hun ansvaret for sikkerheten for personer som jobber på og langs jernbanen. Hun må sjekke når togene kommer og sørge for at personalet ikke oppholder seg på skinnegangen da. Hennes jobb er å hindre at folk blir påkjørt av toget.

Frandsen jobber turnus – sju dager på og sju dager av – og kan bli sendt rundt i landet. I fire uker var hun med NRKs sommertog som sikkerhetsansvarlig.

– Det var helt fantastisk, forteller hun.

Innpass i mannsyrke

Jens-Petter Langsæther mener Anne Guri Frandsens historie er et godt eksempel på at jenter kan få innpass i et typisk mannsdominert yrke.

– Gjennom Deltagruppen fikk hun plass på et kurs i Baneservice as – etter at selskapet hadde kontaktet Deltagruppen for å finne gode kandidater. Anne Guri Frandsen utmerket seg på kurset med 30 deltakere. Hun er en av fire som fikk fast jobb, forteller Langsæther, som er næringslivskontakt i Deltagruppen.

Deltagruppen as er en arbeids- og inkluderingsbedrift med hovedfokus på jobbformidling, kurs, kompetanseutvikling og norskopplæring. Virksomheten jobber på oppdrag fra Nav og eierkommunene.

Virksomhetens hovedmål er å få flest mulig ut i utdanning eller jobb.

– De aller fleste ønsker nemlig å høre til og være en del av noe. Gjennom kartlegging av evner, interesser og kunnskap hjelper vi dem til enten den rette utdanningen eller ut i en passende jobb. De får blant mye annet opplæring i hvordan de skal skrive en CV og jobbsøknad, forklarer Berthelsen til Smaalenenens avis.

Deltagruppens hovedkontor ligger i Askim, men bedriften har avdelinger i både Mysen og Sarpsborg. 135 årsverk er tilknyttet virksomheten. I tillegg er Jernia-butikken i Askim en opplæringsarena for Deltagruppen.

Deltagruppen har avtaler med en rekke bedrifter som tar inn personer for arbeidsforberedende trening fra en til seks måneder.

– Næringslivet i regionen er svært raust, roser Gunn Berthelsen.

Deltagruppen har også et ungdomsprosjekt, Delta ung, i samarbeid med Nav. Det skal motivere unge til utdanning. I tillegg har virksomheten overtatt studiesenteret, som tilbyr voksenopplæring via nett, som Lun tidligere drev i Askim.

I løpet av de 50 årene bedriften har eksistert har over 100.000 personer fått hjelp.

Bedriften ble startet 2. juni 1967. 50-årsjubileet feires på uteplassen i Myrveien 2 midt på dagen torsdag 31. august. Ansatte, deltakere, representanter fra Nav og eierne er invitert til kaffe, kake, taler og underholdning. Det samme er venner og samarbeidspartnere.

Lise Rognerud, Høyre-politiker i Askim, er medlem av styret for Deltagruppen as – som ledes av Ingjerd Schou. Rognerud sier Deltagruppen har og har hatt stor betydning for å få folk i Østfold i jobb.

IØ-bedrift i voldsom endring

For 50 år siden ga departementet grønt lys for statsstøtte til Indre Østfold Industrier. Bedriften var i utgangspunktet planlagt som et arbeidstilbud for handikappede.

Gjennom disse 50 årene har bedriften gått gjennom store forandringer. Navnet er endret fra Indre Østfold Industrier til Deltagruppen as. Arbeidsinkluderingsbedriften har nå utelukkende fokus på enkeltindivider, jobb og utdanning. Den arbeider på oppdrag fra Nav.

I en artikkel i Øvre Smaalenene i august 1992 omtales Indre Østfold Industriers 25-års jubileum.

«Bedriften startet opp i de gamle lokalene til snekkermester Andersen i Askim. En ung askiming ble fristet til å søke lederstillingen, og Per Fjeldaas har siden fulgt bedriften steg for steg. Fra Broland Sag til eget hus på Frosterud. Et bedriftsanlegg som bør betegnes som et mønster for andre», sto det.

Videre sto det følgende: «Det første arbeidsmarkedsbedriften startet opp med, var mekaniske deler til Norlett gressklippere og IFA stålprodukter. I dag er hovedproduksjonen koblinger til plastvannrør og bildeler».

  • 1967: Indre Østfold Industrier med produksjon ble startet. Per Fjeldaas var med på etableringen og var direktør i rundt 30 år. Østfold fylkeskommune var med på eiersiden, men er ute av bildet nå.
  • 2006: Bedriften endret navn fra Indre Østfold Industrier til Deltagruppen as. Fra januar samme år blir voksenopplæringen en del av Deltagruppen,
  • 2010: Deltagruppen fusjonerte inn Østfold kompetansesenter. Dette var en attføringsbedrift som var eid av Deltagruppen og Unikom – og hadde kontorer i Sarpsborg.
  • 2011: Deltagruppens industriproduksjon selges til Dynatec. Industrilokalene i Myrveien leies av samme firma.
  • 2017: Deltagruppen as blir et konsern og fisjonerer. Bakgrunnen er krav fra Nav om godkjenning som leverandør av tiltaksplasser.