HELT MED UngJobb i Arendal og Grimstad

Lansering av HELT MED Ung

Pio, Edvard og Lena - engasjerte elever som blir dyktige arbeidstakere i HELT MED. Disse var med på lanseringen av HELT MED Ungjobb i Agder. Foto: Ingmar Brokka Rike

Pio, Edvard og Lena ved Sam Eyde videregående skole kombinerer skole og jobb, og får gjennom HELT MED UngJobb i samarbeid med Jobbklar gode muligheter til å gå rett fra skolebenken til fast jobb innenfor en rekke spennende og viktige yrker.

Nylig var det markering for de første elevene som gjennom HELT MED UngJobb-ordningen får prøvd seg i arbeidslivet i Arendal og Grimstad. Praksisen varer i 6-8 måneder, med 2-3 dager i yrkeslivet og de øvrige dagene på skolebenken. Arbeidsgiverne er mektig imponert over elevene.
Pio har praksis ved vaskeri ved sykehjem i Arendal, Edvard har praksis ved Kiwi Bjorbekk i Arendal, og Lena har praksis ved Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad.
Som i all annen HELT MED-sammenheng får både elever/arbeidstakere og arbeidsgiverne god oppfølging. I Arendal og Grimstad er det samarbeidspartner arbeid- og inkluderingsbedriften Jobbklar og jobbspesialist Jorunn Steinsbø som står for oppfølgingen.
HELT MED-ordningen handler om å skape jobber for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv, og rekruttere dyktige arbeidstakere til jobbene. Arbeidstakere og arbeidsgivere får oppfølging fra jobbspesialister gjennom hele yrkeskarrieren.
HELT MED UngJobb er en tilleggsordning vi tilbyr for elever som går siste år på videregående skole. I et tett samarbeid mellom arbeidsgiver, skole og jobbspesialister (som i denne regionen kommer fra Jobbklar) får elevene en målrettet yrkesopplæring som gjør dem til attraktive arbeidstakere.
Blant annet etableres HELT MED jobber på sykehjem, i barnehager, på skoler, butikker, cafeer, restauranter, ridesenter, bakeri, hotell og i en rekke andre bransjer.