Tourettes syndrom og arbeid

16. apr 2024, kl. 13.00–16.00
Digitalt på Zoom Individuell deltakelse: kr. 1.500 Deltakelse bedrift: kr. 4.900 Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750 Påmeldingsfrist : 12.april

«Har du møtt en, har du møtt bare en - ingen er like»

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som karakteriseres av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg. Bevegelsene og lydene kalles tics. Tourettes syndrom er en av flere ticstilstander.

Negative reaksjoner fra omgivelsene inkl. arbeidsplassen og følelsen av å være annerledes kan være en betydelig stressfaktor. Kunnskap om kompleksiteten ved Tourettes syndrom er en avgjørende faktor for gode og effektive tiltak. For enkelte kan det være en ukomplisert forstyrrelser, men for flesteparten (90%) forkommer det tilleggsvansker en som nærperson også må ha kjennskap til.

Det er viktig at vi har kjennskap til sårbarhetene og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Mange personer med Tourettes kommer gjennom skole, videregående og arbeidsliv på egen hånd, mens andre kan møte store utfordringer med å komme igjennom ordinære forløp – vanskene blir ofte forsterket da de ofte blir misforstått/feilvurdert av omgivelsene. God kunnskap og tilrettelegging vil for mange med Tourettes vil være en forutsetning for å lykkes og utvikle sitt potensiale, også i arbeidslivet.

Temaet blir sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk. Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Formål med kurset

Ved å delta i denne presentasjonen, kan en forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen med aktuell person på arbeidsplassen, og en kan forhindre feiltolking av atferden hos personen med disse vanskene.

Kurset vil gi økt grunnforståelse for vanskene disse diagnosene kan gi, hva vi må være oppmerksomme på, samt ideer til hva som kan være klokt å ta hensyn til for planlegging av tiltaksbasert utforming på arbeidsplassen.

Innhold
 • Denne dagen vil vi – med glimt i øyet – se litt på:
 • Hva er Tourettes syndrom
 • Hva er tics
 • Myter og fakta
 • Komorbiditet, ulikheter og likheter,
 • Kan det behandles?
 • Anbefalt tilrettelegging
Kursholder:
 • Terje Wårheim

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Terje er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med bl.a autismespekterforstyrrelser. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750. 
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset. 
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse

Avbestillingsregler

 • Bindende påmelding. 
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.