Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og bruk av karriereknappene

21. feb 2024 til 23. feb 2024
Digitalt på Teams Individuell deltakelse: kr. 3.250 Påmeldingsfrist 22.01.2024

Dette kurset er for deg som vil bli kjent med kvalitetsrammeverket og lære hvordan du kan bruke rammeverket generelt og «Karriereknappene» spesielt i din arbeidshverdag!

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket består av 4 områder med tilhørende ressurser: 

 • Kvalitet – hvordan sikre høy kvalitet i karriereveiledning med verktøyet «Vår kvalitet»
 • Etikk – hvordan legge til rette for god og etisk forsvarlig praksis med verktøyene «Etisk refleksjonsmodell», «Etiske retningslinjer» og «Etikkort»
 • Karrierekompetanse – hvordan legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse hos mottakere av karriereveiledning med verktøyene «Din Karrierelæring» og «Karriereknappene»
 • Kompetansestandarder – hvordan sikre kompetanse hos veiledere med verktøyet «Min Kompetanse»

Men hva er egentlig kvalitet i karriereveiledning, hva betyr karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter? Hvordan kan du fremme læring,  hvilke verktøy kan du bruke, og hvordan kan du bruke dette i din arbeidshverdag?

ASVLs kurs gir deg en god innsikt i bakgrunnen for rammeverket og noen teoretiske fundament. Vi gjør deg kjent med de ulike begrepene og hva de betyr i vår kontekst. Vi gjør deg kjent med hele rammeverket og tilhørende verktøy, og vi viser deg hvordan du kan manøvrere og bruke nettsiden aktivt. Mest fokus setter vi likevel på området «Karrierekompetanse» med verktøyene «Din Karrierelæring» og «Karriereknappene». Sammen utforsker vi bruken av verktøyene og utvikler karrierelæringsaktiviteter du kan ta med deg rett inn i egen hverdag.

Et komplett kurs

ASVLs kurs gir en komplett innføring i både rammeverket og alle dets områder, samtidig som vi fordyper oss i bruken av «Karriereknappene» og «Din Karrierelæring». Vårt mål med kurset er at du skal ha opparbeidet kjennskap til begrepene og rammeverket, at du skal kunne bruke de tilgjengelige ressursene og verktøyene aktivt, at du skal ha med deg relevante karrierelæringsaktiviteter tilbake til egen bedrift, og at du skal ha både kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle karriereveiledningen i hverdag. 

Sentrale emner

 • Begrep og teorier: Karriere – Veiledning – Læring – Kvalitet
 • Rammeverk for kvalitet i karriereveiledning:
  • Etikk – Etisk refleksjonsmodell, Etiske retningslinjer og Etikkort
  • Kompetansestandarder – «Min kompetanse»
  • Kvalitetssikring – «Vår kvalitet»
  • Karrierekompetanse -«Karriereknappene» og «Din Karrierelæring»
 • Utvikling og karrierelæringsaktiviteter

Vilkår for påmelding og gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt og alle kursdeltakere må delta fra individuell PC. Det er ikke anledning til å delta som gruppe. Dette av hensyn til pedagogisk opplegg og gjennomføring av digitale gruppeaktiviteter.

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere og en endelig bekreftelse vil bli sendt til de påmeldte når påmeldingsfristen er passert. Påmeldingen vil etter bekreftelsen være bindende. En eventuell avbestilling etter dette vil bli belastet med full kursavgift.

Du vil motta en link til kurset via e-post noen dager i forveien. Den samme linken gjelder for alle 3 dagene. Sammen med linken mottar du lysbildene til kurset. Vi anbefaler at du skriver ut disse, da du vil ha nytte av de under gruppeoppgavene.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.

Kursholder

Merethe Horgen

Fagutvikler

Fagutvikler hos ASVL. Merethe er utdannet innen økonomi, veiledning, arbeidsinkludering og arbeidspsykologi. Hun har erfaring med bransjen siden 2003, hvor hun har jobbet med både forhåndsgodkjente og anbudsutsatte tiltak i mange ulike roller. Som veileder, teamleder, fag- og utviklingsansvarlig, ansvarlig for tjenester til og samarbeid med næringslivet, og prosjektleder for kvalitetssikring, har Merethe har tilegnet seg en solid faglig tyngde og kunnskap om bransjen. Merethes spesialfelt er Supported Employment, Karriereveiledning, SIA (Struktur i arbeidsevnekartlegging) og Rapportskriving. Hennes faglighet kombinert med evne til å ha helikopterperspektiv på bransjen, et brennende engasjement og særdeles god formidlingsevne, gjør Merethe til en av de fremste kursholderne i bransjen.