Om Læringsnettverket

(Foto: Grim Evensen, Bonanza Oslo)

(Foto: Grim Evensen, Bonanza Oslo).

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk blant medlemsbedriftene som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv.

Sekretariatets funksjon i Læringsnettverket er:

 • Politisk påvirkningsarbeid, eks. dialog med departementene, direktoratene, Kompetanse Norge og andre.
 • Tilby faglig støtte, læring og fellesskap for nettverket
 • Administrere sertifiseringsordningen som en kvalitetssikring i Læringsnettverket
 • Promotere nettverkets aktiviteter i media og aktuelle forum
 • Representere Læringsnettverket i andre organisasjoners seminarer og konferanser
 • Være Læringsnettverkets representanter i Fleksibel Utdanning Norge
 • Sørge for gode samarbeidsavtaler/ rabattordninger med aktuelle leverandører
 • Support for medlemmene, eks. formidling av tjenester og produkter fra samarbeidspartnere, faglige og strategiske spørsmål.
 • Starthjelp for nye medlemmer (se under ”bli medlem”)
 • Bistå medlemmene i å avholde markedsføringsseminarer, internseminarer, etablere distriktsnettverk m.m.
 • Arrangere og administrere årlige seminarer, kurs og sertifiseringer.

Samarbeidspartnere 

 • Dysleksi Norge - Interesseorganisasjon for alle med lese -og skrivevansker, språkvansker og mattevansker. Medlem av Fagutvalget.

Leverandører

Netped as - Leverandør av kartleggingsvarktøy og opplæringsprogrammer

Lingit - hjelpemidler for lese- og skrivestøtte

Fagbokforlaget - Digitale læremidler

Literate - Leverandør av dysleksitester (screeningtester og oppfølgingstester)

Mann
 • Andreas Karth Roald
 • Spesialpedagog/rådgiver Læringsnettverket