Fagmøter i Læringsnettverket 2023

Fagmøter vil i 2024 foregå på digitalt og starte kl. 09.00 til ca. 11.00.
Det avholdes et fagmøte i måneden.
Det er ikke noen begrensning på antall deltakere på fagmøtene og bedrifter som er medlemmer i nettverket kan melde på flere deltakere.                                        

Invitasjon til fagmøtene sendes ut som kalenderinnkalling i Outlook til alle i bedriften som står som kontaktpersoner. Gi beskjed til dersom du ikke får invitasjonene.

Mann
  • Andreas Karth Roald
  • Spesialpedagog/rådgiver Læringsnettverket