Bli medlem i Læringsnettverket

#205

©Eric Audras/AltoPress/Maxppp ; Teacher, portrait.

Hvem kan bli medlemmer i Læringsnettverket?

Medlemmer av Arbeid & Inkludering. En må i tillegg kunne tilfredsstille kriteriene i avtalen om medlemskap.

Noen fordeler med å bli medlem i Læringsnettverket:

  • Oppstartspakke etter behov og nærmere avtale
  • Tilgang til nettverkets pedagogikk, og andre bedrifters erfaringer
  • Aktuell informasjon om relevante fagmiljøer og prosjektmuligheter
  • Rabattavtaler med leverandører av opplæringstjenester, programvare osv. (se samarbeidspartnere)
  • Support fra sekretariatet vedrørende faglige spørsmål, innkjøpsordninger m.v
  • Årlige seminarer, metodekurs, fagmøter, informasjonsmøter m.m.
  • Mulighet for å bli dratt med i prosjekter med andre organisasjoner 
  • Merkevare og sertifisert kvalitet

Hvordan bli medlem:

Kontakt oss på arbeidoginkludering@nhosh.no