Innhold

Bli medlem i Læringsnettverket

#205

©Eric Audras/AltoPress/Maxppp ; Teacher, portrait

Hvem kan bli medlemmer i Læringsnettverket?

Medlemmer av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. En må i tillegg kunne tilfredsstille kriteriene i avtalen om medlemskap.

Noen fordeler med å bli medlem i Læringsnettverket:

  • Oppstartspakke etter behov og nærmere avtale
  • Tilgang til nettverkets pedagogikk, og andre bedrifters erfaringer og pedagoger (mulighet for hospitering)
  • Tilgang til fagmiljøene gjennom Læringsnettverkets fagutvalg (se fagutvalget)
  • Medlemsinformasjon om mulige tilskuddsordninger m.v
  • Rabattavtaler med leverandører av opplæringstjenester, programvare osv. (se samarbeidspartnere)
  • Support fra sekretariatet vedr. faglige spørsmål, innkjøpsordninger m.v
  • Årlige seminarer, fagkurs, informasjonsmøter m.m.
  • Mulighet for å bli dratt med i prosjekter med andre organisasjoner (eks. Kompetanse Norge, NKI m.fl.)
  • Merkevare og sertifisert kvalitet

Hvordan bli medlem:

Kontakt Gry Nielsen eller Solveig Jenssveen