Samarbeidsavtale med Literate

Læringsnettverket har inngått en samarbeidsavtale med Literate - leverandør av dysleksitester (screeningtester og oppfølgingstester).

Literate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne. Dysleksitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester. For å gjennomføre testene må testlederen gjennomgå et obligatorisk sertifiseringskurs. For å bli testleder må man være utdannet lærer, førskolelærer, spesialpedagog, logoped, psykolog eller tilsvarende.

Testene er svært enkle å administrere.

Vi arrangerer jevnlig gratis sertifiseringskurs i Literate for medlemmer i Læringsnettverket. 

Medlemskap i Læringsnettverket gir også 20% rabatt på abonnement. 

Klikk her for mer informasjon om Literate