Arbeid & Inkludering

Innhold

Regionsamling for medlemmer av Læringsnettverket i distrikt Øst

Læringsnettverket. regionsamling øst

Mulighet for å dele erfaringer og diskutere faglige spørsmål er en av fordelene ved å være medlem av Læringsnettverket.

Sist uke var bedriftene Rehabil, Arba Inkludering, Sens, Unikum OsloKollega, Spir Oslo, Fossheim Verksteder og Adaptor samlet for å gjøre nettopp dette. Jobbkonsulentene og Deltagruppen var også inviterte, men var dessverre forhindret fra å delta denne gangen.

De delte erfaringer og synspunkter på aiLæring, kvalifisering i AFT -tiltaket, herunder opplæring i grunnleggende ferdigheter, fagopplæring, studiestøtte og andre opplæringsmuligheter i dette tiltaket. Opplæring i digitale ferdigheter står høyt oppe på agendaen..

Selv om ikke alle bedriftene har VTA -plasser, er det økt fokus på kartlegging, opplæring og satsing på inkludering i ordinært arbeidsliv også her.

Videre er språkopplæring og Norskprøven er svært relevant for bedriftene i Osloområdet.

Disse samlingene, som finner sted 2 ganger i året, er også utgangspunkt for samarbeid utover dette forumet.