Arbeid & Inkludering

Innhold

Styrker kompetanse om lærevansker

Lærevansker

Fagdag om lærevansker skapte engasjement

Nylig samlet Durapart egne ansatte og ansatte fra samarbeidsbedrifter til fagdag om temaet. Kursholder var Britt Åse Try, som arbeider med utredning v/NAV ARK Aust - Agder.

Åse Try

Britt Åse Try er opptatt av å formidle viktigheten av å identifisere lærevansker.

Britt Åse, som også er medlem av Læringsnettverkets fagutvalg, er opptatt av å formidle viktigheten av å identifisere lærevansker og å ta dette på alvor ved å følge opp med tiltak. Dette vil ofte være en forutsetning for å lykkes med inkludering i arbeid og utdanning. Noen lærevansker kan være vanskelige å oppdage, og heller ikke alle som som har slike vansker er klar over det selv. De utsetter seg ikke for situasjoner hvor basisferdigheter blir utfordret. 

Personer som sliter med lærevansker blir ofte misforstått ved at de kan framstå som umotiverte og negative. Da er det viktig å vite at det kan være  helt andre ting som ligger bak, og alltid stille seg spørmålet om ulike lærevansker kan være noe av årsaken til dette. Dette vil danne grunnlag for god dialog og riktige tiltak for at de det gjelder skal kunne nå målene sine om arbeid og utdanning. 

Etter engasjementet og tilbakemeldingene å dømme, er Durapart godt på vei til å ha med seg disse perspektivene videre. Lykke til!