Karriereverktøy

Karriereverktøy er Norges mest brukte profesjonelle karrierevalgverktøy og brukes av over 5000 karriereveiledere i Norge. Det er en nettbasert samarbeidsplattform, et lærings og arbeidsverktøy konstruert i et karrierelæringsperspektiv. Du kan bruke Karriereverktøy til å karriereveilede i et smalt eller bredt perspektiv.

Karriereveiledning i et smalt perspektiv: 

er oppstrukturering og gjennomføring av et karrierevalg knyttet til jobb, skole og utdanning. Her inneholder Karriereverktøy svært effektiv metodikk som temamessig følger tredelingen

  1. Kjenn deg selv: Her finner du spørsmål for å sette en interessekode, Interesseutforsking hvor dere utforsker interessene ut fra egen livsverden og fordypningspørsmål hvor dere kan gå dypt inn i ulike interessekategorier.
  2. Kjenn mulighetene dine: Her finner du en liste over alle 7400 yrker i Norge koblet til all tilgjengelig informasjon på internett. og
  3. Ta et valg: Her finner du en konkret fremgangsmåte for å ta et valg som blir godt og realistisk. Karriereverktøy er basert på teorier som: RIASEC systemet, Mark Savickas Career Construction Theory/life designing. Valgteorier og verditeorier. Karriereverktøy strukturerer effektivt opp en valgprosess og gir en deg en systematisk måte å arbeide med de vesentligste temaene som man i karriereferdighetsfeltet mener er nødvendig å arbeide med for å ta et godt og realistisk valg.  
Karriereveiledning i et bredt perspektiv:

er arbeid med å lære ferdigheter og mestringsstrategier som skal til for å takle livet for å takle jobb &utdanning/takle endringer/skaffe seg en jobb/ mestre å stå i jobb/beholde jobb/stå i en studiesituasjon. Temamessig omhandler det mesteparten av hva en attføringsbedrift gjør.  

I Karriereverktøy kan du arbeide med slike temaer som veisøkere skal gjøre/lære, ved at du enkelt lager dine egne digitale arbeidsbøker som kan bestå av tekst, egne filer, youtubefilmer, tekster fra nett og alt annet du finner nyttig å bruke. Her legger du som veileder eller bedriften inn din egen favorittmetodikk som kan deles mellom veiledere dere og som er tilpasset det formålet den skal løse. Eksempler på slike temaer kan være cv skriving, jobbintervjutrening, jobbsøk, oppstart i jobb, sosiale strategier på jobb osv.

Karriereverktøy erstatter nå kursmateriell dere tidligere har brukt, du integrerer alt i Karriereverktøy. Kurspermen er nå blitt digital og befinner seg inne på veisøkers smarttelefon. Som veileder/bedrift får du nå også helt unike muligheter til å følge opp den enkelte på en mye bedre måte ved at dere enkelt har oversikt over innhold og fremdriften i alle veisøkeres prosess.

Les mer om Karriereverktøy her

Kurs i Karriereveiledning

Vi tilbyr ulike kurs i karriereveiledning  som utfyller hverandre tilsammen utgjør en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet.