Jobpics: ​Et visuelt verktøy for studie- og karrierevalg

Jobpics leveres i en solid plastkoffert og består av 187 bildekort fra  bredden av norske yrker. Kortene er laminerte og tåler langvarig bruk.  I tillegg er det 5 prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker,  samt en manual som forklarer bruken av kortene.

Jobpics består av 187 bildekort fra bredden av norske yrker. Kortene er laminerte og tåler langvarig bruk. I tillegg er det 5 prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker, samt en manual som forklarer bruken av kortene.

Jobpics er nå tilgjengelig i helt ny versjon: 50 yrker er nye, 50 er fjernet og nesten alle bildene er nye.

Hva består Jobpics av?

Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), og krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra samme yrke.

Basert på RIASEC-systemet

Billedkortene er basert på den største og mest kjente karriereveiledningsteorien i verden, som det ligger 50 års forskning bak.

Den amerikanske arbeidspsykologen John L. Hollands teori om yrkespersonlighet (RIASEC) er like viktig for karriereveiledningsfeltet som Freud er for psykologien. Holland kategoriserer mennesker i seks yrkespersonligheter, som man kan gjøre karrierevalg ut ifra.

RIASEC står for forskjellige egenskaper, for eksempel R for praktisk (realistic), I for teoretisk (investigative), og A for kunstnerisk (artistic). Ofte faller man innenfor flere av disse kategoriene.

Hva er Jobpics?

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for dem som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, personer med lese- og skrivevansker, flerkulturelle med mangelfulle norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet.

Effektivt hjelpemiddel

Jobpics får stor oppmerksomhet som et effektivt hjelpemiddel for å få personer i karrierevalgprosesser til å utvide synet på seg selv og finne nye muligheter. Arbeidsforskningsinstituttet og Kompetanse Norge (tidligere VOX) har utgitt rapporter om Jobpics. Det har også blitt tildelt prosjektmidler fra EU for å lage europeiske versjoner av verktøyet.

Jobpics er laget av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og eies av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

Les også: Karriereveileder Cathrine Bjordal: – Jobpics-kortene er enkle å forstå

Hva består Jobpics av?

Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), og krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bildekortet finnes det ytterligere to bilder av samme yrke.

Jobpics-koffertJobpics-koffert

Jobpics-verktøyet leveres i en solid plastkoffert.

Jobpics er basert på RIASEC-systemet

Jobpics bygger på RIASEC-systemet, som det ligger mer enn 50 år forskning bak. Dette er et av verdens mest kjente systemer for karriereveiledning. RIASEC-systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S). Hvert yrke har en RIASEC-kode, som du kan orientere deg etter for å finne yrker som kan passe den du veileder best.

Priser

Medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering:

  • kr 8.300 eks. mva for helt sett (koffert med kort)
  • kr. 5.800 eks. mva for nytt sett med kort + manual

Ikke-medlemmer:

  • kr 9.800 eks. mva for helt sett (koffert med kort)
  • kr. 8.300 eks. mva for nytt sett med kort + manual

Karriereveileder: – Jobpics-kortene er enkle å forstå

- Det gode med Jobpics er at det er så visuelt og enkelt å forstå, og tilrettelagt for folk med svake språkkunnskaper,sier karriereveileder Cathrine Bjordal i Bærum kommune.

Jobpics: Et billedbasert verktøy for interesseutforskning (rapport)

En 2012-rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Angelika Schafft  som dokumenterer erfaringer med bruken av Jobpics i praksis.

Karriereveiledning for Innvandrere

– erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring (VOX, Nasjonal enhet for Karriereveiledning 2013)