Asias - Asperger i arbeid og studier

ASIAS - Asperger i Arbeid og Studier, er et digitalt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom.

Etter en omfattende testperiode med bidragsytere fra både NAV, Arbeid og inkluderingsbedrifter, skoleverket, Møreforskning, frittstående psykologer, og ikke minst alle kandidatene med Asperger/ASF, er nå første versjon av ASIAS lansert.

 

Hvorfor bruke ASIAS?

Hensikten og gevinstene ved å bruke verktøyet er flere, men det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte.

ASIAS har tre hovedfunksjoner
  1. Kartlegge styrker og få frem individuelle behov for tilpasninger i arbeid og studier
  2. Danne grunnlag for gode og tilpassede valg av utdanning
  3. Kunne utøve god jobbmatch (samsvar mellom arbeidssøkers forutsetninger og arbeidsgivers behov)

Les mer om ASIAS her

 
Medlemsrabatt

Medlemmer i Arbeid & Inkludering får 20% rabatt på verktøyet

 
Kontaktpersoner
  • Thomas Paulsen     mobil: 410 44 859
  • Linda Nygård      mobil:  95 99 04 19

 

Kurs i kartleggingsverktøyet ASIAS

Vi arrangerer digitale halvdagskurs om gir opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS.