Støtte til implementering

Vi gir tilbud om grundig opplæring, da erfaring viser at dette er avgjørende for å implementere aiLæring i bedriftene. Innholdet i opplæringen vi gir endrer seg i tråd med tilbakemeldingene fra de som deltar og fordi vi stadig tar i bruk mer og mer av funksjonaliteten som ligger i aiLæring. 

Startpakker

Startpakken er ment for de som er ansvarlig for utvikling og kompetanse både hos ansatte og arbeidssøkere og den/de som er tiltenkt rollen som superbruker. Det er en fordel om minst en som deltar fra bedriften har gode digitale ferdigheter. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av egenarbeid/forberedelser, to-dagers kurs og oppfølging av hver enkelt bedrift på video. 

Kurs i innholdsproduksjon

Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan man lager arrangementer/fysiske kurs og nettkurs. Du vil også lære hvordan du lager en kombinasjon av nettkurs og arrangement. aiLæring er basert på læringsplattformen Moodle med noen designtilpasninger og funksjoner som ikke er Moodle-standard. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av egenarbeid/forberedelser, to-dagers kurs og oppfølging.

Nærmere informasjon: