aiLæring - medlemsbedriftenes felles læringsplattform

aiLæring - en felles læringsplattform for medlemmer i Arbeid & Inkludering.

Gjennom aiLæring har bedriften et verktøy for å jobbe strategisk med kompetanseheving, både av jobbsøkere og ansatte.

Innhold og funksjonalitet
aiLæring inneholder målrettede kompetansetiltak både for jobbsøkere og ansatte. Eksempler på innhold er en rekke kurs innen CV, søknad og jobbintervju, samt relevant opplæring for jobbkonsulenter og ledere. Tilfanget av nye kompetansetiltak er økende og kommer både fra Arbeid & Inkluderingsbedrifter som deler det de utvikler og ved tilgjengeliggjøring av kompetansetiltak fra nasjonale kompetansemiljøer som ønsker å dele med bransjen.

Læringsplattformen har mye funksjonalitet og det er derfor et stort gevinstpotensial for de bedrifter som tar i bruk løsningen

Rapporter
En jobbkonsulent eller en leder vil til enhver tid kunne ta ut rapporter på sine jobbsøkere/ansatte. Dette vil enkelt dokumentere hva som er gjennomført og hva som pågår av kompetansetiltak. Denne oversikten vil også kunne brukes aktivt under oppfølging.

Kommunikasjon
aiLæring muliggjør en rekke ulike former for kommunikasjon. Det er mulig åsette opp forum og chat, styre tilgangen til bestemte grupper og selv definere når disse skal være bemannet. En kan sette opp Innlevering, slik at en kan laste opp dokumenter, som CV og søknad, og få tilbakemeldinger på disse.

Det er også mulig å sette opp videomøter gjennom løsningen og tilgjengeliggjøre opplæring gjennom webinarer.

 Læringsplattformer som aiLæring gir mulighet for å legge opp til blandet-læring. Forberedelser kan gjøres digitalt og legge et godt grunnlag for effektiv jobbing og mye læring under de fysiske møtepunktene.   

Tilgjengelighet
Gjennom aiLæring vil kompetanseheving for jobbsøkere og ansatte være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Portalen støtter responsivt design og vil dermed kunne tilpasses til bruk både på PC, nettbrett og tlf.

 

aiLæring Inko

aiLæring Brisk