ProFlex og Durapart er Jobbklar

jobbklar

Vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene ProFlex og Durapart bytter navn til Jobbklar. Begge virksomhetene inngår som datterselskaper i et nytt konsern med 260 ansatte.

I oktober 2019 ble det vedtatt i generalforsamlingene til ProFlex AS og Durapart AS at de to selskapene skulle slå seg sammen. Bakgrunnen for sammenslåingen er at de to selskapene vil stå mye sterkere sammen, og vil kunne levere flere og bedre tjenester. 1. september 2020 lanseres navnet og den nye selskapsstrukturen offisielt. Administrerende direktør i Jobbklar, Øyvind Vedal, gleder seg over at en slik stor aktør innen arbeidsinkludering er etablert.
- Sammen er vi svært godt rustet til å bidra i arbeidet med å gi mennesker en mulighet. Vi tar i bruk talentene og ressursene som samfunnet ikke fullt ut benytter i dag, sier Vedal.


Tidligere ProFlex og Durapart blir datterselskaper i et nytt konsern som heter Jobbklar Norge AS. ProFlex AS bytter navn til Jobbklar AS og Durapart AS bytter navn til Jobbklar Utvikling AS. Jobbklar-konsernet skal drive med både levering av tjenester for NAV og utviklingsarbeid knyttet til det å få flere mennesker i jobb.
Jobbklar er et kommunalt og fylkeskommunalt eid aksjeselskap. Arendal kommune er største eier. Selskapet har 260 ansatte og en samlet omsetning på 135 millioner kroner. Jobbklar blir størst på arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid i Agder.
- Vi skal fortsatt være den viktigste partneren til NAV i arbeidet med å inkludere personer til varige løsninger i arbeidslivet, sier leder for inkludering og veiledning Thorbjørn Claussen.
Jobbklar eier ulike virksomheter hvor visjonen er å skape et arbeidsmarked med rom for alle. Et bredt spekter av oppgaver gir muligheter for faglig utvikling innenfor en rekke arbeidsområder. Jobbklar tilbyr en variert og spennende arbeidshverdag for alle ansatte. Virksomhetene er lokalisert i Arendal, Risør og Åmli.
- I tillegg til at vi gir muligheter i Jobbklar, har vi et utstrakt og verdifullt samarbeid med store og små arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Mangfold i arbeidslivet blir verdsatt og vi erfarer at arbeidsgivere opplever det verdiskapende, sier Øyvind Vedal.

Sjekk her for videoer:

Jobbklar: Åpen, modig og real: https://youtu.be/1UyULTr3fhA
Hva tenker ansatte om Jobbklar: https://youtu.be/DBfmoQFUJGc
Lykkeønskning fra ordfører og styreleder: https://youtu.be/xvmrsq4-iWI