Voksende interesse for et aiLæring i utvikling

Ansatte i aiLæring-bedrifter får jevnlig kompetansepåfyll fra utviklerne i Telemark kompetanse.

Vi har aldri hatt en så god løsning på aiLæring som vi har i dag. Nå skal vi jobbe videre med å integrere de systemene vi bruker til en enda bedre løsning for våre medlemmer, sier temaet bak læringsplattformen.

- Det er ingen tvil om at interessen for aiLæring er voksende. I det siste har store, privateide aktører på arbeids- og inkluderingsområdet tatt kontakt med oss fordi de er nysgjerrige på aiLæring. De viser stor interesse for plattformen og det medlemsbedriftene våre har utviklet, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering. 

Produktansvarlig Bjørn Torleif Lia, som til daglig jobber i Telemark Kompetanse, er tydelig på at fortsatt produktutvikling tett på bedriftene og økt vekt på organisasjonsarbeid i medlemsbedriftene er veien å gå videre.

aiLærings brukerforum nylig ble en god arbeidsøkt for de snaut 30 deltakerne som var med i Kongressenteret i Oslo. Et rikholdig todagers program inneholdt alt fra hvilke muligheter som ligger i workplace-appen via kvalitet på e-læring til fremtidens muligheter for bruk av kunstig intelligens (KI).

Du kan lese mer om aiLæring her: https://www.arbeidoginkludering.no/kompetanse/ailaring2/

Spille hverandre gode

Sentralt sto integrering av systemene Proplan og AdOpus som i dag brukes av de fleste medlemsbedriftene, med læringsplattformen Moodle i bunn.

Fakta: Moodle er en verdensomspennende læringsplattform med rundt 400 millioner brukere i over femti land, og har 40 prosent av markedet for læring. aiLæring var tidlig ute og tok i bruk denne løsningen allerede i 2020.

- Vi må bli bedre i måten vi jobber på, ikke minst interaktivt. Vi har Moodle som er felles for alle medlemsbedriftene, liten og stor, og som fortløpende oppdateres med nye tekniske løsninger. Systemet gir oss grunnfunksjonaliteter, slik at vi selv slipper å foreta stadige oppdateringer selv, noe som blir dyrt i lengden, og vi kan bruke mer av tiden til å gjøre innholdet bedre.

-Målet er bedre funksjonalitet, bedre læring og vi får en arena for å dele ressurser og dermed spille hverandre gode, sier Lia.

Må forankres

En forutsetning for å lykkes med integreringen, er å forankre arbeidet i den enkelte bedrift og i organisasjonen.

-Felles digitale løsninger krever nye måter å jobbe på. Endringer byr på utfordringer, både teknisk og ikke minst må det settes av ressurser. Bedriftene og de ansatte må ville det. Der for er det viktig og avgjørende at endringsarbeidet blir solid forankret blant alle ansatte i bedriftene. Uten et felles mål og vilje til å gjennomføre endringer, kan det være vanskelig å få gode resultater, sier Lia.

En god løsning

Bjørn Torleif Lia var en av initiativtakerne til å opprette et system med digitale løsninger for opplæring som alle medlemsbedriftene kunne ta del i. NHO Arbeid & Inkludering tente på ideen, og med daværende administrasjonssjef Solveig Jenssveen som koordinator fra sekretariatet ble det gjennomført et pilotprosjekt i 2016-17. Allerede året etter var aiLæring på bena.

- Opplæring startet med god deltakelse, og i dag er rundt 40 av våre medlemsbedrifter som er organisert med regionalgrupper og en felles arbeidsgruppe. Der sitter blant andre nettpedagog Kristine Hovden, også hun i Telemark Kompetanse, som har et spesielt ansvar for innhold og design.

- Vi har også hatt gleden av et veldig godt samarbeid med Moodle underveis. Litt artig er det at vi som den eneste norske læringsbedriften, nå ved to anledninger, senest i Barcelona i fjor, har fått direkte tilgang til samtaler med Moodles toppsjef og utviklingsteam for å få innblikk i deres arbeid og kommende oppdateringer, og samtidig få si vår mening om hva vi ønsker oss.  

- Det har vært en veldig god utvikling, og vi har aldri hatt en bedre løsning enn vi har i dag. Det er et stort og komplekst system, som vi skal utvikle videre til bedre for alle, sier Lia.

Kunstig intelligens på vei

Møtet i Barcelona handlet også om kunstig intelligens (KI), og hvor raskt den utviklingen går. Så fort går det at toppsjefen for en periode har overlatt sjefsjobben i selskapet til andre, for selv å konsentrere seg helt og fullt om utviklingen på dette området.

Kunstig intelligens var også tema på brukermøtet hvor H5P Group presenterte sitt arbeid med hvordan de bruker KI for å lage mer og raskere interaktivt innhold i publiseringssystemer.

- KI er definitivt noe vi må forholde oss til i årene som kommer, sier Bjørn Torleif Lia.