Vekstverket - fra sosialhjelp til selvhjelp

Fra venstre: Daglig leder ved Tunet, Toronn Brunsell, og daglig leder ved Atico Solør, Toril Moen. Foto: Privat

Vekstverket er et tilbud satt i gang av arbeidsinkluderingsbedriften Atico som viser imponerende resultater i å hjelpe unge sosialhjelpsmottakere til å komme i arbeid eller utdanning. At det virker erfarte også Tunet da de adopterte modellen.

Tilbudet, som retter seg mot unge mellom 18 og 30 år, har bidratt til økonomisk selvstendighet for mange som ellers ville hatt vanskeligheter med å finne sin vei ut av NAV-systemet.

En helhetlig tilnærming

Torill Moen, daglig leder ved Atico, forklarer suksessen slik:

– Vi ønsket å skape et tiltak som ikke bare skulle være et springbrett inn i statlige tiltak, men heller være løsningen i seg selv. Vi fokuserer på grundig kartlegging og individuell oppfølging, og skreddersyr oppfølgingen til hver enkelt deltakers ønsker og behov.

Vekstverket startet som et samarbeid mellom NAV Åsnes og Atico i 2016, da de innførte en jobbsentral for unge som mottok sosialhjelp. I 2018 ble dette videreutviklet til Vekstverket, med mål om å tilby et mer variert og tilpasset tilbud til deltakerne.

Resultater som gir varig endring

Siden oppstarten har Vekstverket hatt en oppsiktsvekkende suksessrate, der mellom 70 – 85 prosent av deltakerne som går videre til jobb eller utdanning hvert år. Totalt har over 60 ungdommer funnet sin vei ut av NAV-systemet gjennom dette tiltaket.

Atico-leder Toril Moen fremhever betydningen av individuell oppfølging:

–  Vi ser at ungdommene som deltar i Vekstverket, med få unntak, klarer seg uten NAV etter avslutning hos oss. Det betyr at vi oppnår varig endring og gjør deltakerne robuste nok til å stå i endringer som livet drar med seg.

Tilbudet brer om seg

I 2022 ble Vekstverket også tatt i bruk av Tunet og NAV Elverum, som har oppnådd lignende suksess. Dette har skapt interesse fra andre kommuner, selv om slike prosesser tar tid.

–  Vi har felles fagsamlinger og er opptatt av å drive tiltaket på samme premisser og med samme innhold. Vekstverket skal være Vekstverket uavhengig av hvilken kommune det leveres i, sier Toronn Brunsell, daglig leder ved Tunet Elverum.

Økonomiske og sosiale fordeler

Tiltaket viser også til betydelige økonomiske fordeler for kommunen og samfunnet.

–  En 20-åring som kommer i jobb fremfor på uføretrygd kan spare kommunen, fylkeskommunen og det offentlige opp mot 16 millioner kroner i tapt arbeidsfortjeneste og økt bruk av helsetjenester i løpet av et yrkesliv, forklarer Toril Moen, daglig leder i Atico.

En modell for fremtiden

Vekstverket viser hvordan et tett samarbeid mellom NAV og lokale arbeidsinkluderingsbedrifter kan skape varige og positive endringer for unge mennesker i sårbare situasjoner. Med sine gode resultater og klare samfunnsnytte fremstår Vekstverket som en modell som flere kommuner bør vurdere å implementere.

Toronn Brunsell i Tunet Elverum er ikke i tvil:

–  Vi mener alle kommuner burde hatt Vekstverket. Det gir ungdommene en reell mulighet til å finne sin vei til jobb eller utdanning, og det skaper varig endring for dem og for samfunnet.