Veien til suksess i AFT

Follo Futura feirer at de formidlet høyest andel av sine kandidater i Arbeidsforberedende trening til jobb eller utdanning i 2023.

Daglig leder Mette Veiby og styreleder Tore Skar under feiringen av Follo Futura. Bedriften ble den av våre medlemsbedrifter som formidlet høyest andel av sine kandidater i Arbeidsforberedende trening til jobb eller utdanning i 2023. Gratulerer!

Hva er hemmelighetene bak sterke resultater i Arbeidsforberedende trening? Våre tre bedrifter med de høyeste formidlingsgradene til jobb eller utdanning deler sine oppskrifter.

Follo Futura var den av våre medlemsbedrifter som formidlet den høyeste andelen av sine kandidater i Arbeidsforberedende trening (AFT) i løpet av 2023. Hele 75,4 prosent av deltakerne som var i dette tiltaket i bedriften, ble ansatt i et arbeidsforhold eller startet på en utdanning.

Bedriften feiret dette med tapas, kake og innlegg fra næringslivet og andre samarbeidspartnere. Direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien var til stede. Det samme var direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hakk i hel på listen over tiltaksleverandører, følger vår medlemsbedrift i Kragerø, Delecto. Av deres AFT-deltakere, var det hele 75 prosent som kom i jobb eller utdanning. På en svært respektabel tredjeplass, kom Movia i Sandane, med 72,3 prosent i formidling til jobb eller utdanning fra AFT.

Her får du vite hva de ulike bedriftene selv trekker frem, som veien til sin egen suksess.

Follo Futura: - Skape verdi for deltakeren

I Follo Futura har de oppnådd imponerende resultater gjennom en målrettet tilnærming. De har fjernet systemoptimale strukturer til fordel for individoptimale, og har alltid hatt tro på kandidatens ressurser og muligheter.

Daglig leder Mette Veiby forteller at organisasjonen har jobbet med Lean over flere år for å identifisere og skape en prosess med størst mulig verdi for deltaker.

– Deltakers prosess støtter opp under deltakers hovedmål om å komme i jobb eller utdanning. Prosessen er styrt av deltakers mål. Arbeidet med deltaker blir da målorientert. Standardisering av prosessen innebærer at deltakere gis tilbud om samme suksessoppskrift, men tilpasset hver enkelt, sier Veiby.

– Individuell tilpasning har vært vårt mantra for å treffe den enkeltes behov. Vi har jobbet for å fjerne hindringer skapt av systemer, og satt fokus på hva vi kan få til gjennom tett relasjon mellom veileder og deltaker. Vi jobber derfor kun 1-1, fortsetter hun. 

– Kulturen i organisasjonen har et sett av verdier som framhever det å gi deltaker og arbeidsgiver størst mulig nytte. Det settes krav og forventninger til deltaker fordi vi har tro på deltaker. Vi trener deltaker i å bli selvstendig og vi gjør det med empati og brukermedvirkning. Det har satt seg en prestasjonskultur der de ansatte jobber med stor entusiasme og utholdenhet for å lykkes, forklarer Veiby. 

– Når det gjelder arbeidsgiverkontakt, er fokuset er å tenke hvordan vi kan gi arbeidsgiver gevinst i form av økonomi, økt produksjon, bedre effektivitet og mer fornøyde kunder gjennom mangfold og inkluderende rekruttering. Vi skal kjenne arbeidsgiver like godt som deltaker slik at vi kan forstå behovene og være der når det er behov. Det innebærer mye salgsrettet aktivitet for veilederne, sier Follo Futuras daglige leder. 

Delecto: - Vellykket markedsstrategi 

– Våre gode formidlingstall skyldes en helhetlig tilnærming til arbeidsinkludering, forteller daglig leder John Håvard Seland.

– Vi tror på at alle har potensiale til å lykkes, og starter med en grundig fase 1-prosess for å tilpasse våre tjenester til hver enkelt deltaker. Vi legger stor vekt på å etablere gode relasjoner med deltakerne for å forstå deres behov og mål. Vår evne til å matche deltakere med passende jobbmuligheter har vært avgjørende for suksessen vår. I tillegg har vi skapt en positiv arbeidskultur som fremmer trivsel og motivasjon blant våre deltakere, fortsetter han. 

– Jeg har stor tillit til måten jobbkonsulentene jobber på og vi har veldig godt samarbeid med NAV, sier Seland. – Vår vellykkede markedsføringsstrategi har også bidratt til å øke synligheten vår og tiltrekke flere samarbeidspartnere. Samlet sett utgjør disse faktorene grunnlaget for våre gode resultater i arbeidsinkludering, forteller Seland i Delecto. 

Movia: - Kontinuerlig kollegaoppfølging 

Avdelingsleder Rolf M. Skrede gir følgende innsikt i hvordan Movia oppnår gode formidlingstall og sørger for vellykket arbeidsgiverkontakt i AFT:

– Teamet jobber systematisk og målrettet med relevante tema og kurs, kontinuerlig kollegaoppfølging og gode teammøter. Samarbeidet med NAV er godt etablert, og fokus på et godt arbeidsmiljø internt bidrar til engasjement og eierskap i saker. Teamet er proaktive i å bygge relasjoner med næringslivet, finne passende match mellom deltaker og bedrift, og gir jevnlig oppfølging på arbeidsplassen. Den troverdige og engasjerte tilnærmingen deres gjør at bedriftene ofte søker deres ekspertise når de trenger arbeidskraft. Med lang erfaring og god lokalkunnskap, er AFT-teamet en pålitelig partner for næringslivet, og dette resulterer i et tett og fruktbart samarbeid, sier Movias daglige leder.