Supported Employment – veien til inkludering og jobbsuksess

Supported Employment (SE) er en stadig mer populær tilnærming innenfor arbeidsinkludering, som har fått sterk tilslutning i NAV og andre relevante sektorer.

- Denne metoden, som ofte sees i sammenheng med Individual Placement and Support (IPS), har vist seg å være svært effektiv når det gjelder å hjelpe mennesker med å komme ut i arbeidslivet, sier vår metode-ekspert og kursholder i Supported Employment, Paal Haavorsen.

Førstkommende digitale grunnkurs i Supported Employment starter 11. mars 2024. Les mer og meld deg på her. 

Fra institusjonsliv til arbeidsliv 

SE-metoden har sin opprinnelse fra USA og Canada på 1980-tallet. På den tiden ble det tydelig at mennesker som tidligere hadde blitt plassert i institusjoner, kunne integreres i samfunnet og få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. 

- Dette gjaldt personer med ulike utfordringer, inkludert personer med lærevansker og kroniske psykiske sykdommer. En spesialisert tilnærming til SE for personer med psykiske utfordringer ble kalt Individual Placement and Support (IPS), forklarer kursholder Haavorsen.

Hjelper stadig flere målgrupper

Viktige prinsipper i denne bevegelsen inkluderte "Integrering - ikke segregering," "Normalisering på alvor," "Først jobb, deretter trening," og "Alle skal få den støtten de trenger." I Norge ble SE-metodikken først introdusert gjennom prosjektet "Arbeid med Bistand" i 1992, som senere ble et ordinært arbeidsrettet tiltak i 1996. I begynnelsen var målgruppen personer med uføretrygd, men tiltaket ble gradvis utvidet til å inkludere flere målgrupper.

Dokumentert effekt

- Siden om lag 2012 har SE-metodikken fått en renessanse i Norge, spesielt sammen med IPS. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjennomført ulike prosjekter basert på Vilje Viser Vei-initiativet og dokumentert gode resultater gjennom omfattende evalueringer, sier kursholder Haavorsen, og tilføyer:

- Disse resultatene indikerer at både SE og IPS er effektive metoder for å hjelpe mennesker med å komme seg inn i arbeidslivet. 

Om kurset i Supported Employment

Kurset i Supported Employment er rettet mot personer som har liten eller ingen erfaring med denne metoden. Kurset dekker en rekke viktige emner:

  • Supported Employment metoden - historisk utvikling: Dette inkluderer opprinnelsen til SE og dens utvikling over tid.
  • Ulike faktorer for en vellykket tilnærming til Supported Employment: Dette vil fokusere på de viktige elementene som bidrar til suksess innen SE.
  • Rollen til Jobbveilederen: Her vil kurset utforske den avgjørende rollen som jobbveiledere spiller i implementeringen av SE-metoden.
  • 5-trinns prosessen i Supported Employment: Dette er kjernen i SE-metoden, og deltakerne vil lære om hvert trinn og hvordan de skal implementere dem.
  • Å finne jobber og utvikle markedsteknikker: Dette området vil hjelpe deltakerne med å forstå hvordan de kan identifisere jobbmuligheter og engasjere seg i markedsføringsteknikker.
  • Samarbeid med arbeidsgivere: En viktig del av SE er samarbeidet med arbeidsgivere, og kurset vil gi innsikt i hvordan man best kan jobbe sammen med dem.
  • IPS og Ringer i Vannet metoden: Dette inkluderer en forståelse av Individual Placement and Support (IPS) og hvordan SE-metoden er viktig i forbindelse med "Ringer i Vannet" -metoden.

Førstkommende digitale grunnkurs i Supported Employment starter 11. mars 2024. Les mer og meld deg på her. 

Om kursholder Paal Haavorsen

Paal Haavorsen er seniorrådgiver i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering og en ledende ekspert innen SE-metodikken. Han har vært involvert i SE siden 1992, da han var prosjektleder i Arbeidsdirektoratet for "Arbeid med Bistand" da det ble introdusert i Norge. Han har også vært medforfatter i boken "Arbeidsinkludering" og prosjektansvarlig for utprøvingen av IPS-metoden gjennom bransjeforeningen. Haavorsen's lange og brede erfaring i feltet, samt hans dyptgående kunnskap om SE og IPS, bidrar til å sikre høy kvalitet på opplæringen.

image6xqg7.png