Slik blir du dyktig på arbeidsevnevurderinger

Vårt kurs " Den gode arbeidsevnevurdering - perspektiver i en sluttrapport" tilbyr deg som er jobbveileder i en inkluderingsbedrift dybdekunnskap om arbeidsevnevurderinger. Kursholder er jurist Anja Alme Siebke som er en ekspert på hvordan man utarbeider grundige og juridisk korrekte arbeidsevnevurderinger.

 

Ved å delta på dette kurset får veileder en innføring i prosessen rundt arbeidsevnevurdering som NAV gjennomfører, med fokus på vurdering av kompetanse, språkkunnskaper, personlige egenskaper, og tilretteleggingsmuligheter. Kurset dekker hvordan disse faktorene spiller sammen for å fastsette en persons muligheter i arbeidslivet.

Kurset holdes digitalt 25. april fra kl. 09.00 - 13.00. Les mer og meld deg på kurset her! 

Kursholders bakgrunn

Anja Alme Siebke bringer sin erfaring fra arbeid med NAV og ledelse innen arbeids- og inkluderingsfeltet til kurset. Basert på sin bakgrunn gir hun deltakerne innsikt i praktiske og juridiske aspekter ved arbeidsevnevurderinger, med mål om å forbedre kvaliteten på disse vurderingene.

Sentrale elementer i en arbeidsevnevurdering

Gjennom kurset vil det bli lagt vekt på forståelsen av arbeidsevnevurderingens formål og bruk, inkludert hvordan den påvirker beslutninger om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Deltakerne lærer hvordan man utarbeider vurderinger som gir et godt grunnlag for disse beslutningene.

Verktøy og kompetanse 

Kurset er rettet mot fagpersoner som ønsker en grundig forståelse av arbeidsevnevurderingsprosessen. Det legges vekt på å utstyre deltakerne med kunnskap og verktøy for å utføre vurderinger som er både informative og i tråd med juridiske krav.

Direkte påvirkning

Med kurset "Den gode arbeidsevnevurdering - perspektiver i en sluttrapport" tilbys en mulighet til å få en dypere forståelse av arbeidsevnevurderingsprosessen. Kurset er utformet for å støtte fagpersoner i å utarbeide vurderinger som kan ha en direkte påvirkning på individers vei gjennom arbeidslivet.

Dette kurset tilbyr en sjansen til å øke forståelsen for arbeidsevnevurderinger, med mål om å styrke deltakernes evne til å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv gjennom grundige og korrekte vurderinger.

Kurset holdes digitalt 25. april fra kl. 09.00 - 13.00. Les mer og meld deg på kurset her!