Illustrasjonsbilde.

Noen utviklingshemmede venter i tre år på en jobb

Publisert

I denne ukens høring i arbeids- og sosialkomiteen understreket vi at tryggere overganger mellom skole og arbeid er avgjørende for å styrke utviklingshemmedes rettigheter.

- Alle opplever overganger i livet, men utviklingshemmede er mer sårbare ved disse overgangene.

Det sa Helene Hareide, daglig leder ved vår medlemsbedrift Fossheim i komitéhøringen om stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Sammen med seniorrådgiver Paal Haavorsen i sekretariatet stilte hun på vegne av NHO Arbeid & Inkludering.

- Ingen karriererådgivning

- Mange utviklingshemmede har gått gjennom hele skolegangen uten noen form for karriererådgivning. Det betyr at vi i mange tilfeller begynner på start når de får VTA-plass hos oss. Ved overgang fra skole til arbeid må denne gruppen få tettere oppfølging. Det har arbeid- og inkluderingsbedriftene spesialkompetanse på, sa Fossheim-leder Hareide.

I høringen var Arbeid & Inkludering også tydelige på at ventetiden på VTA-plasser må ned. Ved Fossheim er ventetiden på tre år.

- Vi mener en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye VTA-plasser årlig bør på plass. Det er særlig viktig å satse sterkere på VTA-O, varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. En plass i det ordinære arbeidslivet gir en enda sterkere inkludering av utviklingshemmende i samfunnet, sa Hareide.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til komitéen i forbindelse med høringen.