- Ta ansvar for utenforskapet

Faksimile: Kommunal Rapport.

Det er på høy tid at vi utvider samtalen om arbeidsinkludering til å omfatte lokalpolitikk, skriver Kenneth Stien i Kommunal Rapport.

Som lokalpolitiker kan du ikke sitte stille og se på at stadig flere av innbyggerne faller utenfor arbeids- og samfunnslivet.

Mange av løsningene kan ligge nærmere enn det du tror – nemlig i bedriftene som kommunen selv eier.

For hvert år som går, øker antallet mennesker som står utenfor arbeidslivet på grunn av helsen. Hver tiende nordmann i yrkesaktiv alder mottar uføretrygd. 210.000 mennesker har nedsatt arbeidsevne. Mange av dem har imidlertid et sterkt ønske om å jobbe. For flesteparten er arbeidsrettede tiltak, med tett og brei oppfølging, den mest realistiske veien til arbeid.

Det er på høy tid at den offentlige samtalen om arbeidsinkludering utvides til å handle om lokalpolitikk.

Vi i arbeids- og inkluderingsbransjen har en påminnelse til kommunepolitikerne som er på vei inn i ombudsperioden: Husk at utenforskapet ikke er en grå masse – eller tall i nasjonal statistikk! Utenforskapet kan være dine naboer, venner eller familie.

Samtidig står de fleste kommuner ansikt til ansikt med en massiv mangel på arbeidskraft. Å bygge gode lokalsamfunn krever mangfoldig arbeidskraft. Dere kan bidra slik at noen med diagnose, hull i CV-en eller behov for oppfølging kan finne sin plass i arbeidslivet.

Arbeid & Inkludering i NHO representerer over 100 arbeids- og inkluderingsbedrifter som i hovedsak eies av kommuner og fylkeskommuner. Basert på våre erfaringer og tett kontakt med næringslivet gjennom NHO, har vi utviklet en metode som gjør at man lykkes bedre med å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb. Fordi inkluderingsbedriftene har et samfunnsoppdrag, brenner vi for at vår kompetanse skal komme flest mulig til gode.

Kommunepolitikere har et ansvar for blant andre ungdom, flyktninger – og mennesker som står noe nærmere arbeidslivet enn de vi i bransjen oftest jobber med.

Én sak er sikker: Hver og en som sliter, kan dra stor nytte av den tverrfaglige kompetansen og fleksible oppfølgingen inkluderingsbedriftene kan tilby. Det er på høy tid at den offentlige samtalen om arbeidsinkludering utvides til å handle om lokalpolitikk. Statlige arbeidsmarkedstiltak må ikke bli en hvilepute.

Dere lokalpolitikere må også ta «eierskap til utenforskapet». Hvis kommuneøkonomien er knepen, må dere kompensere med kreativitet og strategiske samarbeid. Mulighetene er mangfoldige.

I en rapport fra 2022 , utarbeidet for KS, slår Oslo Economics fast at kommunene fremstår som «passive eiere av arbeidsmarkedsbedriftene», og at «det er et stort potensial for å utnytte eierstyring av arbeidsmarkedsbedriftene som strategisk virkemiddel».

Oslo Economics skriver videre at kommunene skal håndtere store velferdsmessige utfordringer relatert til utenforskap blant ungdom og unge voksne. Forskerne vurderer at arbeidsmarkedsbedriftene i stor grad kan være med på å løse slike utfordringer.

Som bransjeforening har vi førstehåndskunnskap om det fremtidsrettede arbeidet som allerede gjøres i samarbeid mellom kommune og inkluderingsbedrift rundt om i landet. Eksemplene er mange, og vi oppfordrer alle kommunepolitikere til å kontakte sin lokale inkluderingsbedrift for å få innsikt og kunnskap.

I Lillesand har inkluderingsbedriften Avigo utviklet skolens kantine til å bli en alternativ opplæringsarena for elever som sliter med å følge ordinær undervisning på ungdomsskolenivå. Skoleledelsen melder allerede at elevene har økt motivasjon, og – ikke minst – større nærvær på skolen.

Til kommunepolitikere som skal fylle posisjoner de kommende fire årene: Se gjerne til Lillesand – og la dere inspirere!