Oslo Economics anbefaler ikke differensierte tilskuddssatser

Denne uken konkluderte Oslo Economics med at nivået på tilskuddssatsene for AFT og VTA verken er for høye eller for lave. - Viktig for fagutviklingen i bransjen, fastslår Toril Gogstad, en av våre representanter i referansegruppen.

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). I evalueringen har de vurdert konsekvenser av ulike tilpasninger av tilskuddssatsene. - Vi finner få tegn til systematisk over- eller underfinansiering av tiltaksarrangørene, uttaler Oslo Economics. 

Her kan du lese rapporten fra Oslo Economics

- 5 prosent resultatgrad akseptabelt

- Denne konklusjonen er veldig positiv. Oslo Economics fastslår at nivået på tilskuddssatsene for både AFT og VTA var adekvate. De var verken for høye eller for lave. De påpekte også at det er nødvendig og akseptabelt for tiltaksarrangører å oppnå en resultatgrad på mellom 3 og 5 prosent for å kunne investere og drive utvikling, sier Toril Gogstad.

Gogstad er administrerende direktør ved Fønix og var en av to representanter fra Arbeid & Inkludering som satt i referansegruppen som Oslo Economics støttet seg til i arbeid med evalueringen. Den andre var Rune Kyrdalen fra Deltagruppen. 

- Oslo Economics konkluderte med at de ikke kunne identifisere spesifikke faktorer som gir noen bedriftsøkonomiske fordeler i denne bransjen. Derfor anbefalte de ikke differensierte tilskuddssatser basert på økonomiske forutsetninger, forklarer Gogstad videre. 

- Hva betyr dette for bransjen?

Dette er svært positive nyheter for bransjen vår. Det bekrefter at med god økonomistyring kan vi opprettholde lønnsomheten innenfor dagens tilskuddssatser. Det gir oss også muligheten til å investere i kompetanse og fagutvikling, noe som er avgjørende for å hjelpe de som står lengst fra arbeidslivet. Forutsigbarhet i rammebetingelsene er essensielt for å oppnå god faglig utvikling i selskapene våre og sikre effektive løsninger for våre arbeidssøkere, sier Toril Gogstad.