NAV: - Alle tiltaksarrangører må kunne realkompetansevurdering

Seniorrådgiver Gunnar Rømuld i Arbeids- og velferdsdirektoratet og universitetslektor Anette Follestad, kursholder i realkompetansevurdering hos Arbeid & Inkludering.

- Jeg mener at alle tiltaksarrangører bør ha kompetanse på realkompetansevurdering, og at realkompetansevurdering bør benyttes i flere tiltaksløp, sier Gunnar Waal Rømuld, seniorrådgiver ved Arbeidsinkluderingskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Realkompetansevurdering handler i følge Rømund om å kartlegge og synliggjøre ressurser hos brukere med lite eller brokete arbeidserfaring.

Visste du at Arbeid & Inkludering tilbyr kurs i realkompetansevurdering? Det er fortsatt noen plasser igjen på vårt digitale kurs 30. mai! Kursholder er universitetslektor Anette Lund Follestad. Les mer og meld deg på her! 

- For mange av deltakerne i AFT handler det om å synliggjøre den uformelle kompetansen de innehar. Jeg tenker at litt av jobben veiledere i inkluderingsbedriftene kan bidra med er å kartlegge og dokumentere alle kunnskaper og ferdigheter som deltakerne har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte, sier Rømuld.

- Det handler om å få dokumentert disse erfaringene og få de godskrevet som en del av en yrkesutdanning, tilføyer han. 

- Realkompetansevurdering er en videreutdanning som kan tas på høyskolen, og jeg vil tro at også dette kan være interessant for deres veiledere. Realkompetansevurderinger vil kunne bidra til gode tiltaksløp som ender opp med mer formell kompetanse. Bruk av målrettet arbeidstrening kombinert med realkompetansevurdering kan være starten på et fagbrevløp, poengterer seniorrådgiveren.