Nytt styre i bransjeforeningen

Det nyvalgte styret i bransjeforeningen foran Nidelven i Trondheim, hvor Arbeid & Inkludering holdt sitt landsmøte. Foran fra venstre: Nestleder Ingunn Rogstad fra Via Færder AS i Distrikt Sør, Eva Berg fra Reko Arbeid og Karriere AS i Distrikt Nordvest, Birte Nilsen fra Opero AS i Distrikt Vest. Midten: Hanne Lind fra Halden Arbeid og Vekst AS i Distrikt Øst, styreleder Thomas Frydenlund fra Bragd Kompetanse AS i Distrikt Innlandet, Iselin Marstrander fra Nordlandsforskning AS. Bak fra venstre: Tao Sandvær Seim fra Axello AS i Distrikt Nordland, Ståle Johan Knutsen fra Allservice AS i Distrikt Vest og Andreas Østenrød fra Ressurs Tromsø AS i Distrikt Nord.

Arbeid & Inkludering valgte nytt styre på foreningens landsmøte i Trondheim 1. og 2. september. Sammen med administrasjonen skal det nyvalgte styret jobbe for at bransjen har best mulig forutsetninger for å levere på samfunnsoppdraget; å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å få og beholde en jobb.

Landsmøtet ble holdt i Trondheim 1. og 2. september med godt oppmøte fra de 115 medlemsbedriftene. I tillegg til valg av styre, fikk deltakerne på landsmøtet faglig påfyll i form av et sammensatt program. Styret jobber ut i fra foreningens verdigrunnlag og samfunnsoppdrag, som er å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet til å få og beholde en jobb. Sammen med administrasjonen i foreningen, skal styret jobbe for gode rammevilkår for medlemsbedriftene. De skal dokumentere og synliggjøre bransjens resultater og betydning i samfunnet. Arbeid & Inkludering skal snakke arbeidsinkluderingens sak i samfunnsdebatten, og være en aktiv og tydelig stemme for arbeidsinkludering. Og ikke minst, fortsette å levere ved å hjelpe mennesker til å få og beholde en jobb.

Stolt av bransjen

Tidligere styreleder Per Olav Myrstad ble takket av under landsmøtets festmiddag, og ønsket nyvalgt styreleder Thomas Frydenlund lykke til.

– Jeg er stolt over å være en del av denne bransjen, og kjenner den som et godt fellesskap, sa Frydenlund.

Han oppfordret alle til å ha følgende aktivitet i sin egen strategi: Å dra ut på bedriftsbesøk til noen av de andre arbeids- og inkluderingsbedriftene minimum to ganger i året. 

– Jeg håper at vi i det nye styret skal klare å ta tak i de ulikhetene som er der og forvalte det på en god måte. Tusen takk. 

 

thomas 350.jpg

Ny styreleder i Arbeid & Inkludering Thomas Frydenlund. Han kommer fra Bragd kompetanse i region Innlandet. Her er han fotografert på foreningens landsmøte i Trondheim.

 

Verdien av samarbeid

Nina Skorve Falck fra Oslo Economics la frem en ny forskningsrapport hvor hun og kollegene har sett på hvordan kommunene best mulig kan benytte seg av arbeids- og inkluderingsbedriftene de eier. Forskerne peker på at bedrifter som samarbeider godt med Nav om inntak til bedriftene, oppnår bedre resultater.

Knut Erik Rekdal fra NHO Service og Handel la frem tall og statistikk over hvordan forbrukere har endret vaner under pandemien, og hva det vil få å si for næringslivet fremover. Både Rekdal og Helge Rege Gårdsvoll var innom Power BI, og løsninger som er utarbeidet spesielt for arbeids- og inkluderingsbedriftene for å kunne hente ut statistikk og analyserapporter om bransjen.

Løsninger for de som trenger det mest

Tuva Moflag er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen. Hun svarte på hvordan bransjen best mulig kan bidra til å forsterke innsatsen for å få flere i arbeid og færre på stønad. Nav-direktør Hans Christian Holte la frem Navs nye virksomhetsstrategien, hvor et av tre hovedsatningsområder er "Sammen finner vi løsninger for de som trenger det mest". Han la også vekt på å møte arbeidslivets økende behov for arbeidskraft, og bruke dette mulighetsrommet for at flere skal få og beholde en jobb.

Tidligere trener for herrelandslaget i håndball, Christian Berge, avrundet det hele med motivasjonsråd og inspirasjon. 

– Alle passer ikke inn, sa han fra scenen. – Men da må du jobbe for å få dem til å passe inn.