30 veiledere og spesialpedagoger i Læringsnettverket kunne endelig møtes ansikt til ansikt for å diskuterte språk, lærevansker og andre faglige problemstillinger.

Denne uken møttes 30 deltakere fra 17 ulike Arbeid & Inkluderings-bedrifter. Språk var gjennomgående på Læringsnettverkets fagdag, hvor foredragsholdere gikk i dybden på alt fra verbalt til kroppslig og matematisk språk.

Språk er så mye mer enn ord og rettskriving. Lærer Karense Foslien underviser i norsk for minoritetspråklige. På Læringsnettverkets fagdag delte hun sine erfaringer og sin kunnskap, med veiledere i våre bedrifter. I hverdagen møter de mange minoritesspråklige som jobber for å få en fot innenfor i arbeidslivet. Og en av brikkene som må på plass for å nå det målet, er språket. Foslien en klar melding til alle som jobber med å gi dem opplæring:

– Ikke glem smalltalken og kropsspråket!

Når Karense snakker om yrkesnorsk, snakker hun om mer enn ord relatert til det enkelte yrket. For å fungere og trives på jobb, er det nødvendig å henge med i smalltalken med kolleger, mener hun. Først da har man mulighet til å virkelig delta sosialt. Da har man også lettere for å sette seg inn i alle uskrevne regler, den norske kulturen og vårt lunefulle sinnelag.

 

Matte som språk 

Men forståelsen av språket stoppet ikke der. Også matte er et språk, sa seniorrådgiver i Statped, Irina Jensø. Statped er en nasjonal etat som driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring.

Hele fem til syv prosent av befolkningen i Norge har spesifikke mattematikkvansker, for mange kjent som dyskalkuli. Det innebærer en manglende forståelse for tall og mengde, noe som naturlig nok kan gi utfordringer i skolehverdagen og ellers i livet. Det er derfor mange med denne typen utfordringer som står utenfor arbeidslivet. Det gjelder også for mennesker med dysleksi, som Gudrun Tegnander snakket om. Hun snakket om kreative evner som gaven i dysleksipakken. Publikum ble minnet på at Erna, kong Olav og redesigndronningen Jenny Skavlan alle er kreative personer som har kommet langt på tross av dysleksidiagnosen sin. Tegnander gav også eksempler på gode digitale verktøy som kan kompensere for vanskene og gjøre jobbhverdagen for personer med dysleksi mye mer håndterbar.

 

Digitale pionerer på språkopplæring

Sissel Haabesland  og Ida Lovisenro fra arbeids- og inkluderingsbedriften Avigo viste frem et helt nytt verktøly som Avigo selv har utviklet. De holder til i Agder, et stort fylke med lange reiseavstander. Avigo ble utfordret av NAV Agder på å lage et mer digitalt og fleksibelt tilbud som kunne benyttes i hele fylket. 

– Vi har lenge brukt oppgaver innen stavelsesmetodikken, en nyttig metodikk for personer med lese- og skrivevansker. Vi hadde mange oppgaver som vi brukte i dette arbeidet. De eksisterte på ark i ulike permer. Med god hjelp fra et datafirma, digitaliserte vi alle oppgavene! forteller de. Digitaliseringsprosessen foregikk med tett oppfølging av en pedagog i Avigo, og en designer som sørget for høy brukervennlighet i designet.

Til å formidle det hele til jobbsøkere rundt omkring i det langstrakte fylket, brukte de Arbeid & Inkludering sin egen læringsplattform.

– Vi opprettet et digitalt klasserom i plattformen AI læring. 

 

Terningkast fem!

De rundt 30 deltakerne på Læringsnettverkets fagdag har gitt strålende tilbakemeldinger på sin første fysiske samling siden landet stengte. De ble bedt om å rangere både dagen og helheten på en skala fra en til seks, og så og si alt rangeres til litt mer enn fem. 

"Lettfattelig og svært faglig relevant. Mange konkrete forslag til tiltak og ressurser" skriver en av dem. En annen deltaker synes det de lærte var inspirerende og hands-on.

Og ikke minst: "Deilig å bli servert, både faglig innhold og lunsj!"

 

 

 

 

Hurra for deg

Hør Karenses tips om yrkesnorsk som du kanskje ikke har tenkt på før.