Kompetansefellesskapet aiLæring med god fart inn i sitt femte driftsår

aiLæring går inn i sitt femte år som bransjens foretrukne læringsplattform. Gjennom fjoråret har aiLæring tatt store steg som kompetansefelleskap, og det er gjennomført en rekke aktiviteter for å støtte bedriftene som er med. Regionsamlinger og brukerforum bygger nettverk og delingskultur. Her deles alt fra konkrete kurs, konsepter og god praksis, samt erfaringer med implementeringen i egen bedrift.

Om Moodle Workplace og aiLæring

Verdens ledende Learning Management System (LMS) som benyttes av 183.000 skoler/organisasjoner i 242 land og med tilsammen 303 millioner brukere. Som en del av dette felleskapet er aiLæring sikret en platform som møter dagens og fremtidens behv for læring; enten behovet er små enkle læringsressurser eller store, komplekse/interaktive. 

Nær 60 bedrifter benyttet aiLæring og har sammen utviklet en kultur for bidra i og dele.  

 

Kompetansefellesskapet aiLæring har en arbeidsgruppe for innhold, som for jobber systematisk og bidrar regelmessig med nye, oppdaterte og kvalitetssikrede kurs. Nytt i 2021 var tre utviklingsprosjekter hvor 2-3 bedrifter har jobbet sammen om kompetansetiltak som gjøres tilgjengelig for tilpasning hos de andre bedriftene.  

– I februar oppgraderte vi til verdens ledende Learning Management System (LMS), som er Moodle Workplace, sier Solveig Jenssveen. Hun er administrasjonssjef i Arbeid & Inkludering og ansvarlig for aiLæring. – Det er gjort et løpende utviklingsarbeid med mange gode tilpasninger som har gitt aiLæring et stort løft i 2021.

En av hovedprioritetene har vært å skape økt brukervennlighet; enkel invitasjon av nye brukere og god oversikt over egne ansatte/jobbsøkere på Min startside. Et fleksibelt oppsett av organisasjonen gir nye muligheter for å automatisere arbeidsflyt og skreddersy rapporter for de som er ansvarlig for kompetansen til ansatte og jobbsøkere. 

I 2023 gjøres nok et løft med oppgradering til Moodle Workplace 4.0/4.1. Den nye versjonen gir enda bedre brukervennlighet og den enkelte bedrift større muligheter til å tilpasse aiLæring til egne behov.  


Planer for 2022 

– Dette betyr at vi i dag har en læringsplattform som kan dekke medlemsbedriftenes behov på en svært god måte. Dette vil bli ytterligere forsterket i år, sier Jenssveen.

aiLæring runder 5 år i drift som medlemsbedriftenes foretrukne læringsplattform. Dette vil vi markere under Brukerforum i mai/juni hvor vi vil lansere flere nyheter.  

– Vi gir tilbud om opplæring for ulike målgrupper innenfor medlemsbedriftene våre. Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere workshop på ulike nivåer. På den måten ønsker vi å dekke bredden i fellesskapet; både nye og de mer erfarne, sier Jenssveen. 

Dette er de ulike opplæringskursene:

  • Kurs i innholdsproduksjon
  • Workshop - Ta i bruk utviklingsprosjekter
  • Workshop - Nye utviklingsprosjekter 

– Dette kommer i tillegg til brukerforum og regionsamlinger; fysisk brukerforum på våren, digitalt til høsten og fysiske regionsamlinger til høsten, tilføyer Jenssveen. 
 
For nye bedrifter tilbys startpakker som sikrer god opplæring for å komme i gang med bruk og implementering av aiLæring i egen bedrift. Interesserte bedrifter kan ta kontakt for å avtale et videomøte med nærmere presentasjon.