Nye instruktører i Inkluderende jobbdesign

Ann-Helén Hunnestad og Marianne Kreutz er nylig sertifisert som instruktører i Inkluderende jobbdesign. Det er en nyutviklet metode innen arbeidsinkludering. Metoden er utviklet i Nederland og Birgitte van Lierop hadde tatt turen til Norge for å guide de gjennom et to dagers sertifiseringskurs.

Ann-Helén Hunnestad og Marianne Kreutz ble sertifisert som instruktører i Inkluderende jobbdesign denne uken. Birgitte van Lierop kom hele veien fra Nederland som kursleder og guidet dem gjennom to dagers instruktørsertifisering på Næringslivets hus i Oslo.

– Jeg synes sertifiseringen gikk fint, det var svært lærerike dager, sier Ann-Helén Hunnestad etter å ha bestått sertifiseringen. – Som Instruktør i Inkluderende Jobbdesign ser jeg fram til å få muligheten til å få presentere metoden for de som til daglig jobber med arbeidsinkludering.

– Jeg gleder meg til å dele kunnskapen om metoden Inkluderende jobbdesign med kursdeltakere slik at metoden blir spredd rundt i landet, supplerer Marianne Kreutz.

De har begge blitt sertifisert som nye instruktører i Inkluderende jobbdesign, og skal utdanne andre som ønsker å jobbe etter metoden. De mener at at denne metoden inneholder det alle andre metoder i Norge har manglet, frem til nå. Da sikter de til muligheten til å gi hver enkelt arbeidsgiver en dokumentert oversikt over økonomiske fordeler bedriften får ved å ansette noen som står utenfor det ordinære arbeidslivet.

– Det som er nytt, er at man i Inkluderende jobbdesign alltid starter med arbeidsgivers behov, sier Kreutz.

– Ny tenkning skaper nye muligheter, fortsetter Hunnestad. – I Inkluderende Jobbdesign er det alltid arbeidsgiver sitt behov som er styrende for prosessen. Inkluderende Jobbdesign tilbyr arbeidsgiver en løsning på behov og inneholder en standardisert metode for å finne muligheter/re-designe stillinger.

Hunnestad er overbevist om at alle som setter av tid til å lære seg Inkluderende Jobb Design vil nå målkravene om arbeidsinkludering på en ny og spennende måte. 

– Det er bare å glede seg til å få lære Inkluderende jobbdesign, stråler den nyslåtte og sterkt motiverte instruktøren.

Les mer om Inkluderende Jobbdeisgn