Brukerforum aiLæring

– Jeg vil si til universitetet vårt at vi må invitere aiLæring til å snakke for oss, sa Svend Andreas Horgen. – Dere har fått til noe vi kan strekke oss etter. Horgen er seksjonssjef ved enheten for digitalisering og utdanningskvalitet ved Universitetet i Sørøst Norge, og var en av innlederne på høstens brukerforum.

– Jeg vil si til universitetet vårt at vi må invitere aiLæring til å snakke for oss, sa Svend Andreas Horgen. – Dere har fått til noe vi kan strekke oss etter, og sikter til det gode samarbeidet hvor nær 60 bedrifter samarbeider om så vel innholdsproduksjon som deling og erfaringsutveksling. Svend Andreas Horgen er seksjonssjef ved enheten for digitalisering og utdanningskvalitet ved Universitetet i Sørøst Norge. Han var invitert til brukerforum for å snakke om digital læring, og viste eksempler fra egen praksis. 

– Høstens brukerforum hadde god oppslutning, og er en sentral og nyttig møteplass for aiLæring. Gjennom brukerforum bygger vi felleskap og delingskultur når bedrifter fra hele landet møtes. Formålet med brukerforum er å dele erfaringer og lære av hverandre. Deltakerne beskriver også det som det viktigste utbyttet, sier Solveig Jenssveen. 

Over 30 engasjerte deltakere deltok på brukerforum 12. og 13. september. De kom fra hele landet for å diskutere fag og ble oppdatert på nyheter og planer fremover for aiLæring. Kompetansefellesskapet består av medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering og samles til brukerforum to ganger i året.

Medlemsbedriftene Fretex og Rehabil delte sine erfaringer og viste frem hvordan de har jobbet med å utvikle læringsressurser og kursopplegg. Det er materiell som formidles via læringsplattformen aiLæring.