Forlenget IA-avtale = fortsatt Ekspertbistand

Arbeid & Inkluderingsbedriftene får fortsette å levere tiltaket Ekspertbistand. Det er et tilbud til bedrifter, og skal redusere sykefravær på arbeidsplassen. Tiltaket er en del sav verktøykassen som skal gjøre arbeidslivet mer inkluderende, og kan fortsette fordi denne avtalen nå videreføres ut 2024.

Det er nå klart at Arbeids- og inkluderingsbedriftene kan fortsette å levere tiltaket ekspertbistand, et tilbud som skal hjelpe arbeidsgivere til å redusere sykefravær. Ekspertbistand er et virkemiddel i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).


Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år, skriver Regjeringen i en pressemelding. Regjeringen melder at det er enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.


– Jeg er fornøyd med at vi er enige om å forlenge IA-avtalen. I tillegg til å jobbe videre med virkemidlene som allerede finnes i dagens avtale, er det viktig å forsterke det lokale IA-samarbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i pressemeldingen.

Her finner du en oversikt hvilke av våre medlemsbedrifter som leverer tiltaket Ekspertbistand