Fagkonferansen 2022: Hold av 29. og 30. mars!

Fagkonferansen arrangeres digitalt 29. og 30. mars. Forsker Tonje Fyhn kommer for å snakke om hvorfor norsk ungdom som faller utenfor, ser ut til å falle hardere enn andre unge i Europa. Hos de fleste handler det om brutte eller mangelfulle relasjoner. Derfor har vi satt dette som hovedtema og mål for Fagkonferansen 2022: "La oss snakke om relasjoner".

Relasjoner er avgjørende i bransjen - enten det handler om forholdet til NAV, arbeidsgivere, samfunnet eller den viktigste av de alle: Relasjonen til hver enkelt jobbkandidat. Både forskning og erfaring viser at den relasjonen er avgjørende for å oppfylle samfunnsoppdraget; å redusere utenforskapet. Derfor setter vi relasjoner på dagsorden under Fagkonferansen 2022.

Relasjoner en nøkkel for bransjen

– Arbeids- og inkluderingsbransjen er en relasjonsbransje. Som bedrifter står vi i en sammenheng knyttet til myndighetene og politikken for å få utsatte grupper i jobb. Det betyr at en god relasjon til Nav f.eks handler om felles forståelse av hvordan tilbudet best mulig skal treffe den enkelte arbeidssøker, sier direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien.

En god relasjon og samhandling med Nav på alle nivåer er nødvendig. Hvordan skaper man dette? Det er noe av det vi vil gå dypere inn i i løpet av Fagkonferansen. Vi vil også ta for oss relasjonen til politikere, samfunnet for øvrig og ikke minst arbeidsgivere. Fagkonferansen 2022 vil bestå av en helhetlig dekning av alle disse områdene. Vi kommer med flere aktuelle navn på programmet i tiden fremover, så følg med på nettside og på sosiale medier. 

Relasjoner er avgjørende for unges tilhørighet til samfunnet

Nær hver tiende unge person i Norge har ingen jobb og sitter heller ikke på skolebenken. Tonje Fyhn er en av forskerne som har dykket ned i dette. Hun sier til forskning.no at Norge tross alt har en lavere andel unge som faller utenfor enn mange andre land. Likevel er det en stor utfordring: Norske unge kvinner og menn som faller utenfor er i en mer sårbar posisjon enn sine jevnaldrende i Europa. De har ni ganger høyere sannsynlighet for å rapportere om dårligere helse, og seks ganger så høy sannsynlighet for å rapportere om depresjon.

Det er også flere som mottar ytelser fra helsevesenet. 

Hva kommer dette av? I flere av studiene har de unge selv kommet til orde. Det gir et innblikk i deres egen forståelse av hvorfor de har havnet på utsiden. Det mange forteller om er fraværende voksne, omsorgssvikt, mobbing, dårlig selvfølelse og mangel på mestring.

Og hva skal til for å rette opp i disse relasjonelle utfordringene og svik tidligere i livet?

– Det handler ofte om den ene voksne som ser den unge. Det er en som har tid, er tilgjengelig og får god kjemi med den det gjelder. Dette er viktig kunnskap for dem i systemet som skal hjelpe de unge, mener Fyhn.

Møt Tonje Fyhn på Fagkonferansen

Dette skriver forskning.no i en artikkel på bakgrunn av rapporten "NEET - Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning". På Fagkonferansen får du resultatene rett fra forskeren selv. Der vil hun dele sine funn og sin kunnskap med dere som hver dag gjør en uvurderlig innsats for nettopp den gruppen hun har forsket på. 

Tonje_Fyhn.jpegForsker Tonje Fyhn kommer på Fagkonferansen for å snakke om betydningen av relasjoner for unge som står utenfor arbeid og utdanning.

 

Vi håper å se deg via skjermen 29. og 30. mars! 

Nederst kan du be om invitasjon til Fagkonferansen. Hold deg oppdatert ved å følge Arbeid & Inkludering på Facebook, Instagram og Linkedin