Ny spesialrådgiver i Arbeid & Inkludering

Christine Schaanning er ansatt som spesialrådgiver hos oss i Arbeid & Inkludering, og vi ser frem til at hun vil jobbe mye med Ringer i Vannet. Hun vil videreutvikle metoden ved hjelp av sin solide kompetanse på tilrettelegging for mennesker med særskilte behov.

Christine Schaanning har mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning, og kommer fra Statped, en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Hos oss vil hun få ansvar for å integrere et kompetanserettet opplegg i Ringer i Vannet-metoden, altså et opplegg som skal gjøre det lettere å heve kompetansen og tilby utdanning til kandidater i et Ringer i Vannet-løp.

Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for Spør oss-tjenesten i Statped. Hennes spisskompetanse retter seg mot autisme, ADHD, sosioemosjonelle vansker og skolefravær. Hun har også jobbet med tilrettelegging innenfor høyere utdanning. Det var på oppdrag for Studentsamskipnaden i Bergen, da de så en økning i studenter med Aspergers syndrom.

– Det er inkludering som er det jeg virkelig brenner for, og som jeg vil vie livet mitt til. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan bidra. Det har jeg hatt lyst til å arbeide for helt siden jeg var liten. Det er så viktig for den enkelte og for samfunnet .

Kjenner kandidatenes bakgrunn

Schaanning ser frem til å sette seg grundig inn i arbeidsinkluderingsfeltet. Samtidig håper hun at det hun tar med seg fra inkludering på utdanningsfeltet kan rive noen skott mellom skole og arbeid. 

– Jeg har jobbet med tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov siden jeg var ferdig utdannet i 2011. Derfor kjenner jeg mange av de gruppene som er i tiltak hos medlemsbedriftene til Arbeid & Inkludering. Jeg kjenner deres løp gjennom hele skolegangen, og den tilpassingen som gjøres av opplæringssystemet frem til arbeidslivet. 

Noe av det hun tar med seg er tanken om å se muligheter, ikke problemer.

– At alle får bli med er en ting, men de som har særskilte behov har også en unik kompetanse som vi ikke må gå glipp av i samfunnet vårt. De ser kanskje verden på en annen måte, noen ser løsninger som vi ikke ser. Mange i sårbare grupper har fått erfare at livet butter en gang i blant. Det gir dem gjerne en enorm stå på-vilje som vi andre kan lære av.