Arbeid & Inkludering på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges store politiske møteplass, og Arbeid & Inkludering er selvsagt på plass for å sørge for at inkludering står på agendaen gjennom uken. Med oss på laget, har vi flere medlemsbedrifter, store arbeidsgivere og ikke minst vår nye samarbeidspartner innen Ringer i Vannet, nemlig Handel i NHO.

Det blir to arrangementer fra Arbeid & Inkludering i løpet av ukas rikholdige program. Et av dem blir på Næringslivets Hus under Arendalsuka, og er en del av NHO Service og Handel sitt program for uka.

 

Inkludering som god rekruttering

Næringslivet har et skrikende behov for arbeidskraft, samtidig som 700 000 står utenfor arbeidslivet i Norge. Hva skal til for å se og forvalte alle ressursene som disse menneskene har? Hvordan kan inkludering være god rekruttering? Det vil vi diskutere på "Næringslivets hus under Arendalsuka" 17. august.

Sammen med Handel i NHO, inviterer vi til panlesamtale. Vi mener at medlemmene våre har en viktig del av svaret. Vi er to bransjeforeninger i NHO Service og Handel, og våre medlemmer jobber i de to bransjene handel og arbeidsinkludering. Vi inviterer begge bransjer til samtale om samarbeidet seg i mellom, og hvordan de matcher ledig arbeidskraft med ledige stillinger. Vi kaller det jobbmatch. 

Norsk arbeidsliv må lykkes med tidenes jobbmatch mellom de som står utenfor og arbeidsgivere som trenger å ansette. Skal vi nå målet, må vi inkludere på næringslivets premisser – og ta utgangspunkt i både arbeidsgivers og arbeidstakers behov.

For at fremtidens velferdssamfunn skal være bærekraftig, må flere av de 700 000 som står utenfor arbeidslivet inkluderes.

Se arrangementet i Arendalsukas program

Ikea og Rema / Reitan Retail bidrar i programmet, de er medlemsbedrifter i Handel i NHO. Medlemsbedriftene Jobbklar, Spir og A2G deltar fra Arbeid & Inkludering. 

 

Ung - ingen diagnose

Sammen med våre medlemsbedrifter Jobbklar og Avigo setter vi søkelyset på unge som faller utenfor. 

Samfunnet har i 10 år snakket om at ungdom faller mellom to stoler, og likevel finner vi ikke løsningene. 120.000 under 30 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

Altfor mange faller fra, og det er sløsing med ressurser i ei tid hvor det er et ekstremt økende behov for all arbeidskraft vi kan mobilisere. Nå vil vi ta den store praten om hva som faktisk må gjøresfor å få til varige endringer.

Hva mener unge selv om situasjonen, og hva er løsningene? Tonje Fyhn fra NORCE forteller om sin forskning på ungdom som faller utenfor i Norge. Hvorfor er det slik for mange og hvorfor er det så vanskelig å løse utfordringene?

Arrangementet legges opp som en paneldebatt med ulike videoinnslag og utfordrere, samt presentasjon av forskning og fakta.

Les mer i Arendalsukas program her.