Arbeid & Inkludering

Innhold

Nøkkeltall

  • Årlig gjennomfører AI-bedriftene mer enn 40 000 tiltak på vegne av Nav. AI-bedriftene tilbyr kvalifisering, arbeidstrening, og tett oppfølging av både arbeidssøkere og arbeidsgivere.
  •  I 2018 hjalp AI-bedriftene mer enn 9000 personer med nedsatt arbeidsevne å finne jobb på det ordinære arbeidsmarkedet.
  • De viktigste grunnene til at våre arbeidssøkere står utenfor arbeidslivet er muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser, lese- og skrivevansker, eller misbruksproblemer.
  • AI-bedriftene har et omfattende arbeidsgivernettverk. 70 prosent av arbeidssøkerne våre får jobb i det private næringslivet. Dermed fyller AI-bedriftene også et omfattende rekrutteringsbehov.
  • I tillegg til å hjelpe arbeidssøkere med å finne arbeid, gir AI-bedriftene varig tilrettelagt arbeid for 2500 personer.
  • AI-bedriftene har en omsetning på omlag 5 mrd.
  • AI-bedriftene har omlag 6000 ordinært ansatte.
  • Ringer i Vannet er et samarbeidsprosjekt mellom NHO-bedrifter og AI-bedriftene. RiV skal bidra til at flere med nedsatt arbeidsevne kommer i jobb og er en metodikk for hvordan AI-bedriftene skal jobbe med arbeidsgivere, snakke med dem og følge dem opp. Utgangspunktet er arbeidsgiveres behov for arbeidskraft. Ved utgangen av 2017 hadde i underkant av 2000 NHO-bedrifter tegnet RiV-avtale med AI-bedriftene.
Graf rekruttering NHO-bedrifter

Det har vært en sterkt økning i antallet ansettelser av personer med nedsatt arbeidsevne i NHO-bedrifter siden RiV-prosjektet ble satt i gang.