Forener krefter for å hjelpe flere i jobb

Fra medlemsbedrifter

Publisert

Administrerende direktør Skjalg Havåg på kjøkkenet på ps:hotell

Administrerende direktør Skjalg Havåg på kjøkkenet på ps:hotell

OsloKollega AS er resultat av fusjon mellom ilas as og Itas Amb, to markante arbeid- og inkluderingsbedrifter i Oslo. OsloKollega blir dermed en av de største aktørene i hovedstadsregionen.

OsloKollegas oppgave er å sørge for at flere får innpass i det ordinære arbeidslivet. Dette store og viktige samfunnsoppdraget tar vi på største alvor. Fusjonen  gjør oss både bedre rustet til å møte den stadig tøffere konkurransen, og ikke minst utvikle enda bedre tilbud til arbeidssøkere og samfunn sier Skjalg Havåg, tidligere daglig leder i ilas as og nyansatt adm. dir. i OsloKollega.

OsloKollega vil på lik linje med ilas as og Itas Amb AS være tiltaksarrangør for NAV. Avdelingene på Lambertseter og Økern, samt de ulike kvalifiseringsarenaene, driftes videre som før. Selskapets målsetning er å være den foretrukne samarbeidspartneren for jobbsøkere, samt for oppdragsgivere som NAV, Oslo kommune og ikke minst næringslivet.

 - Vi skreddersyr individuelle opplegg som gir deltakerne arbeidslivskompetanse, yrkesrettet opplæring og formidling til jobb eller skole. Gjennom målrettet jobbing og høy servicegrad har vi opparbeidet et bredt nettverk både i privat og offentlig sektor; særlig innen bransjene hotell- og restaurant, helse- og omsorg, detaljhandel og IKT. Fusjonen gir oss en enda større kontaktflate mot næringslivet og gjør oss dermed i stand til ytterligere styrke jobbmulighetene for arbeidssøkerne, samt være en naturlig rekrutteringspartner for enda flere bedrifter i Oslo som trenger arbeidskraft, forteller Skjalg Havåg.

Konkurransedyktige

Havåg understreker at det er avgjørende for OsloKollega å være skjerpet, konkurransedyktig og endringsvillig for å møte kravene og forventningene fra jobbsøkerne/deltakerne, samt fra arbeidsgiverne i det private og offentlige næringsliv.

- Gjennom fusjonen har vi fått bredde, ressurser og kompetanse til å takle den nye markedssituasjonen vi står overfor. Tidligere levde ilas as og Itas Amb AS i en relativt beskyttet tilværelse, men med konkurranseutsetting av bransjen og stadig nye aktører på banen, var det riktig å ta dette strategiske grepet for å sikre at OsloKollega blir en slagkraftig aktør innen arbeids- og inkluderingsbransjen også i fremtiden, avslutter direktøren i OsloKollega.