Leverer ut hjelpemidler til syke og eldre også nå under korona-krisen

Personalpartner leverer hjelpemiddel

Skjermdump fra Moss Avis.

På Personalpartner jobbes det fortsatt iherdig med å leve ut sykesenger og andre hjelpemidler til syke og eldre i Moss, Våler og Råde, skriver Moss Avis.

Personalpartner har redusert arbeidsstyrke på jobb nå som følge av utbruddet av koronaviruset. Noen arbeidsarenaer er midlertidig stengt, men bedriften opprettholder driften i samfunnskritiske oppgaver som utlevering av hjelpemidler og vaskeritjeneste. Det gjør at blant annet flere ansatte i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan opprettholde en arbeidshverdag.

- Arbeidsstyrken er delt i to lag nå under koronavirus-utbruddet. Det ene laget har hjemmekontor i 14 dager mens det andre laget er på jobb på avdelingen vår i Carlbergveien 5. Deretter bytter de på. Det er fem mann på hvert av arbeidslagene, forteller arbeidsleder Morten Rasmussen til Moss Avis.

Personalpartner prioriteter så godt de kan, slik at de kan få ut nødvendige hjelpemidler til syke og eldre i Moss, Våler og Råde som bor hjemme.

- Vi prioriterer nå å få sendt ut hjelpemidler til eldre og syke som skrives ut fra sykehus eller korttidsplass på sykehjem. Vi leverer ofte ut en sykeseng til dem, slik at det blir lettere for de ansatte fra hjemmesykepleien å stelle dem, sier Rasmussen til Moss Avis.

Utlevering av komfyrvakter står også høyt oppe på prioriteringslisten, nesten på lik linje med sykesenger. Komfyrvakter er et viktig hjelpemiddel for å forebygge branner hos hjemmeboende eldre og syke.