Banebrytende samarbeid mellom sykehjem og iVekst

to portretter i sort hvitt, av Miriam og Kari Anne.

Kari Anne Leion og Miriam Bergsveen. Foto: iVekst

Med metoden Inkluderende Jobbdesign, har iVekst bidratt til å frigjøre verdifull tid for helsepersonalet ved Yttersølia sykehjem. De har ikke bare optimalisert arbeidsflyten, men også skapt et mer inkluderende miljø ved å gi mennesker med ulike ferdighetsnivåer meningsfulle arbeidsoppgaver.

De ansatte ved Yttersølia sykehjem har lenge kjempet med tidsklemma. Kjerneoppgavene kan lett forstyrres av behovet for grunnleggende oppgaver som å fylle på med kluter, håndklær og bleier. Denne utfordringen, som var en daglig realitet, ble løst gjennom et unikt partnerskap med iVekst, som introduserte dem for metoden Inkluderende Jobbdesign. Nå jobber ni personer fra iVekst som omsorgsassistenter på sykehjemmet i Larvik kommune.

Veileder for de ni omsorgsassistentene er Miriam H. Bergsveen. Hun er en erfaren sykepleier og veileder hos iVekst. Bergsveen peker på en god og nøyaktig kartlegging av arbeidsoppgaver og tidsbruk, i forkant av at omsorgsassitentene startet opp på sykehjemmet. Kommunen hadde identifisert behovet for avlastning for ufaglærte allerede, men manglet en løsning før iVekst trådte til. 

Verktøy som matcher rett person med riktige oppgaver

– Inkluderende Jobbdesign har gitt oss verktøyene til å systematisk kartlegge behovene våre, og matche dem med de rette ressursene, forklarer Bergsveen.

Ved hjelp av Inkluderende Jobbdesign har iVekst og sykehjemmet vært i stand til å systematisk kartlegge og tilpasse arbeidsoppgaver og delegere oppgaver til omsorgsassistentene. Dette har frigjort verdifull tid for de faglærte ansatte.

– Blant våre kandidater i Varig tilrettelagt arbeid, har vi mange personer som virkelig er egnet til å jobbe på sykehjem, sier Bergsveen. – Noen passer godt til å være sosiale sammen med pasientene på sykehjemmet. De som ikke gjør det, kan kanskje trives med praktiske oppgaver, for eksempel på skyllerom og bretting av tøy.

– Vi bretter flere tusen håndklær hver uke! sier Bergsveen.

Skreddersøm

Det unike ved denne tilnærmingen er den skreddersydde tilpasningen av arbeidsoppgaver til den enkelte ansattes ferdigheter, personlighet og kompetanse. Dette har ikke bare skapt en mer effektiv arbeidsstyrke, men også åpnet dørene for mennesker med ulike bakgrunner til å trives og lykkes i arbeidslivet.

Gjennom iVekst har omsorgassistentene fått grundig opplæring, og det har vært en nøkkel til å forberede de ansatte på det uforutsigbare og krevende miljøet på sykehjemmet. 

– Både i opplæringen og veiledningen, bruker jeg bakgrunnen som både sykepleier og helsepedagog til å sikre at omsorgsassistentene følger de retningslinjene som er standard på nasjonalt nivå. Det trenger de for å håndtere søppel riktig, tilberedning mat og sørge for god hygiene. 

Stor interesse

På nyåret besøkte fagtidsskriftet Sykepleien Yttersølia sykehjem, og publiserte en reportasje om det vellykkede samarbeidet. Kari Anne Leion er fagleder ved iVekst, og setter stor pris på den positive responsen prosjektet har fått.

– Vi har opplevd enorm respons etter artikkelen i Sykepleien.no, sier Leion. – Andre inkluderingsbedrifter og kommunestyrerepresentanter har tatt kontakt. Denne uken legger vi frem en presentasjon for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og ca 100 kommunalt ansatte. I tillegg har vi mange forespørsler på omvisning og gjennomgang av gjennomføringen av samarbeidet. Dette har vært veldig gøy! sier hun begeistret.

Leion har tatt sertifiseringskurset i Inkluderende Jobbdesign gjennom Arbeid & Inkludering.

– Det jeg likte best ved kurset, var systematiseringen av kartleggingen av oppgavene, og synliggjøringen for arbeidsgiver på alle de oppgavene de gjør som de selv ikke er klar over. Dette gjør det enklere å selge inn våre tjenester til å avlaste.

På iVekst var de to medarbeidere som tok kurset sammen.

– Vi samarbeidet godt hele veien, og det skapte mange gode refleksjoner hos oss. Det har vært veldig viktig å ha noen å sparre med i etterkant, og det har gjort det enklere å tenke muligheter ute i næringslivet.

 

 

Denne teksten er skrevet ved hjelp av kunstig intelligens og kvalitetssjekket av ansatte i Arbeid & Inkludering.