Læringsnettverket – hva skjer i 2023?

I Læringsnettverket møtes spesialpedagoger og pedagoger for å spille hverandre bedre. Nå er aktivitetene for 2023 er klare. Hold av datoer i kalenderen allerede nå.

Læringsnettverket er et faglig nnettverk blant medlemsbedriftene som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse. Her møtes medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering i NHO, og målet er å spille hverandre gode. Medlemmene i Læringsnettverket har hatt en innholdsrik høst. Nå er planen for 2023 klar, med mye inspirasjon og faglig påfyll.

Fagmøter og fagdag

Fagmøter vil i 2023 foregå på Teams og starte kl. 09.30. Det blir fortsatt et fagmøte i måneden, og de fleste møtene vil ha eksterne innledere som er relevante for møtets tema. Vi vil få besøk av blant annet forfatterne bak yrkesnorsk.no, Anette Lund Follestad. Hun er universitetslektor ved OsloMet og vil snakke om realkompetansevurdering. Via Færder vil komme for å snakke om Varig Tilrettelagt Arbeid. Det planlegges også møter om lese- og skrivevansker og minoritetsspråklige, kvalifisering i Ringer i Vannet og digitale ferdigheter for å nevne noe.

Kurs

Nytt i 2023, er at alle kurs blir delt opp i to økter på to og en halv time. Mellom øktene blir det tilhørende oppgaver og/eller refleksjonsspørsmål. Dette er en utvidelse fra nåværende kursform, og gir oss muligheten til å gå mer i dybden på kursene enn hva vi har gjort det siste året. Alle kurs vil fortsatt være digitale og flyttes til Teams.

Under ser du oversikt over viktige datoer i 2023. Denne siden oppdaters med program og praktisk informasjon om aktivitene.

 

Kurs

Fagmøter

 

 • 11. januar kl. 09.30 – 11.30
 • 8. februar kl. 09.30 – 11.30
 • 8. mars kl. 09.30 – 11.30
 • 12. april kl. 09.30 – 11.30
 • 10. mai kl. 09.30 – 11.30
 • 14. juni kl. 09.30 – 11.30
 • 23. august kl. 09.30 – 11.30
 • 27. september kl. 09.30 – 11.30
 • 16. oktober - fagdag
 • 15. november kl. 09.30 – 11.30
 • 13. desember kl. 09.30 – 11.30