- Bekymringsfullt at regjeringen utsetter satsing på arbeidsmarkedstiltak

Aktuelt, Vi mener, Statsbudsjettet

Publisert

STortinget

- Pauseknappen kan ikke holdes inne lenge. Vi trenger å få fart på systemet igjen. Tiltaksarrangører har ledig kapasitet og kompetanse til å hjelpe flere i jobb, sier Kenneth Stien.

I revidert nasjonalbudsjett avventer regjeringen å satse mer på arbeidsmarkedstiltak til smittevernhensyn blir lempet på. – Regjeringen kan ikke vente lenge. Tiltaksarrangører har kapasitet og tiltaksdeltakere bør innenfor et tydelig smittevernsregime få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet igjen, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Revidert nasjonalbudsjett innebærer ingen økning i tiltaksinnsatsen for å få folk i jobb – fordi regjeringen beskriver en tiltaksgjennomføring som har bremset opp. De reelle behovene for arbeidsmarkedstiltak er imidlertid større enn noen gang.

- Pauseknappen kan ikke holdes inne lenge. Vi trenger å få fart på systemet igjen. Tiltaksarrangører har ledig kapasitet og kompetanse til å hjelpe flere i jobb, sier Kenneth Stien.  

Siden 12. mars har tusenvis av mennesker som er på arbeidsmarkedstiltak blitt bedt om å holde seg hjemme. Arbeid og inkluderingsbedrifter har fulgt tiltaksdeltakere opp digitalt, og det har fungert på en god måte.

- Men dette er mennesker som trenger å få prøve seg reelt i arbeidslivet. Selv i dagens arbeidsmarked er det muligheter til det. Det bør derfor i større grad åpnes opp for dette, slik at man nå kan få større fart i tiltaksgjennomføringen, sier direktør Kenneth Stien.

Dette gjelder personer større huller i CV-en, og som har en særlig usikker yrkesmessig situasjon. Gjennom tett oppfølging og mulighet til å prøve seg i arbeidslivet kommer 40-50% normalt ut i jobb. Selv innenfor dagens strenge smittevernsregime har Arbeid- og inkluderingsbedriftene likevel formidlet relativt mange i jobb i denne perioden, selv uten mulighet til arbeidspraksis i forkant.

- Det viser at det også er bedrifter i Norge som har behov for arbeidskraft og som er villig til å gi mennesker en ny sjanse i arbeidslivet, sier direktør Kenneth Stien.

Han mener det er forståelig at tiltaksdeltakere kun har fått digital oppfølging i perioden vi har vært igjennom, men mener det nå må åpnes opp i større grad.

- Dette handler om progresjonen til den enkelte hvor følelsen er at man blir stående lenge på startstreken i et løp som har som formål å ende i betalt jobb. Det er også sårbare grupper som kan ha behov for større trygghet og relasjonsbygging som ikke fullt ut kan erstattes digitalt. Vi har også mottatt meldinger om at innsøking fra Nav enkelte steder nesten har bremset opp. Noen steder kan det være fare for at veiledere permitteres – det vil være svært paradoksalt i en situasjon hvor ledigheten er stor og det det er mange grupper som trenger bistand for å komme i jobb, sier Kenneth Stien.