Verdien av inkludering

Å rekruttere gjennom inkludering er bærekraftig og positivt for bedrifter. I tillegg gir det store verdier til samfunnet.

Nøkkelen for velferdssamfunnet

Inkludering i arbeidslivet er det viktigste og beste virkemiddelet for å utvikle dagens velferdssamfunn. Flere blir en del av arbeidslivet. Vi styrker den enkeltes muligheter til jobb og fremmer bedriftenes vilje til å rekruttere. Det er kjernen i moderne arbeidsinkludering.

"ISS skal være den inkluderene arbeidsplassen hvor mennesker kan få arbeidserfaring, faglig opplæring og mulighet til fast jobb og karriere". Det verdensomspennende consernet ser verdien av inkludering for bedriften selv, for den enkelte som får jobb og for samfunnet. Derfor vant de Ringer i Vannet-prisen 2021.