Dette er Ringer i Vannet

Vi kartlegger behovet for arbeidskraft i din bedrift, og finner riktig person til jobben gjennom metoden Ringer i Vannet. Den er utviklet av Arbeid & Inkludering i NHO. Metoden tar hensyn til hva både arbeidsgiver og den som ansettes trenger. Dette gir ofte gode arbeidsforhold som varer lenge. Vi kaller det god jobbmatch.

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for arbeidsgivere. Medlemsbedriftene i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering har jobbet etter denne metoden i over ti år. De har selv utviklet den i samarbeid med resten av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Sånn gjør vi det:

1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i bedriften din på kort og lang sikt. Dersom dere trenger en spesiell kompetanse, tas dette med i vurderingen. Rekrutteringen foregår i samarbeid med en arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber på vegne av Nav med å få flere i jobb.

2. Rekrutteringen starter, dere får hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

3. Dersom arbeidsgiver mener at kandidaten trenger grunnleggende kvalifisering før arbeidspraksis hos arbeidsgiveren, defineres dette og arbeids- og inkluderingsbedriften sørger for nødvendig prekvalifisering.

4. Neste steg er arbeidspraksis og evaluering som ofte fører til ansettelse. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Kandidaten vil ofte ha inntekt som Arbeidsavklaringspenger (AAP) og arbeidsgiveren har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer arbeids- og inkluderingsbedrifter oppfølging av arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet-metoden er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer godt i jobben og bidrar til verdiskaping.