Innhold

Brukererfaringer med Jobpics

  1. Aktuelt

    Karriereveileder skoleungdom og flerkulturelle med Jobpics

    Veiledere fra NAV, skoleverk, inkluderingsbedrifter og kommuner lærer om Jobpics som et verktøy i karriereveiledning av ungdom og flerkulturelle.

  2. – Jobpics-kortene er enkle å forstå

    - Det gode med Jobpics er at det er så visuelt og enkelt å forstå, og tilrettelagt for folk med svake språkkunnskaper,sier Cathrine Bjordal som arbeider som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.