Karriereveileder skoleungdom og flerkulturelle med Jobpics

Duah Hussein i inkluderingsbedriften Rehabil AS

Veileder Duah Hussein (midten) fra inkluderingsbedriften Rehabil AS forklarer hvordan hun bruker Jobpics-bildekort når hun karriereveileder innvanderere.

Veiledere fra NAV, skoleverk, inkluderingsbedrifter og kommuner lærer om Jobpics som et verktøy i karriereveiledning av ungdom og flerkulturelle.

Karriereveileder unge og flyktninger med Jobpics

Psykolog Arne Svendsrud gir kurs i hvordan man kan bruke verktøyet Jobpics i karriereveiledning. Kursene arrangeres i samarbeid med foreningen Arbeid & Inkludering.

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for dem som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, som skoleungdom og flerkulturelle med mangelfulle norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet.  
 
– Jobpics-kortene er et godt verktøy for å hjelpe folk å til å oppdage yrkesmuligheter, lære om de og se seg selv i nye jobbroller. I tillegg bygger det håp og motivasjon rundt deres arbeidskarriere, sier psykolog Arne Svendsrud til deltakerne på et kurs i regi av Arbeid & Inkludering om hvordan å bruke karriereveiledningsverktøyet Jobpics.
 
Karriereveiledning handler ikke om at brukeren skal fatte et jobb- og karrierevalg for resten av livet. Det er mye bedre å se på jobbkarriere som en serie prosjekter, hvorav hovedfokus i samtalen bør ligge på hva du skal begynne med,  hva som skal gjøres de kommende 1-2 årene, sier Svendsrud. Da blir det viktig å tenke karriereutvikling.
Les også: Jobpics: ​Et visuelt verktøy for studie- og karrierevalg

 

Veileder innvandrere med Jobpics

– Vi har Jobpics som en del av karriereveiledningen for vår målgruppe i Avklaring for Minoritetsspråklige. Selv om vi på dette kurset har fokus på hvordan  bruke Jobpics i en 1-til-1 veiledning, bruker vi Jobpics-kortene i grupper. Vi legger ut kortene på et stort bord, hvor den enkelte kan plukke ut interessante Jobpics-bildekort og skrive ned navn på yrket og tilhørende RIASEC-koden på et skjema, så får vedkommende etterpå en dybdesamtale med veileder om hva slags jobbmuligheter den har, sier veileder Duah Hussein i inkluderingsbedriften AS Rehabil .  

- Når jeg gjør veiledning med Jobpics, bruker jeg også utdanning.no for å få frem hvor min deltaker er i forhold til utdanningskrav på yrkene vi fokuserer på i samtalen. Det er viktig å få frem nødvendig kompetanse som trengs i den jobben man ønsker. 

Synne Mørk fra Oppegård miljø- og arbeidssenter på Kolbotn.

– Jobpics er veldig bredt og kan brukes av de fleste, men vi vil bruke Jobpics særskilt i våre veiledningssamtaler med unge dropouts, sier arbeidsleder Synne Mørk (t.v.) fra Oppegård Miljø og Arbeidstreningssenter på Kolbotn. Til høyre sitter hennes kollega Hanna Trædal som også er arbeidsleder.

Jobpics for å veilede unge dropouts

- Jeg har kjent til Jobpics veldig lenge, men etter spørsmål fra NAV på Oppegård om vi kunne tenke oss å bruke dette verktøyet så meldte vi oss på dette kurset. Vi planlegger nå å komme i gang med Jobpics på nyåret, sier arbeidsleder Synne Mørk fra Oppegård Miljø og Arbeidstreningssenter på Kolbotn.

– Jobpics er veldig bredt og kan brukes av de fleste, men vi jobber tett mot unge dropouts. De har lite erfaring og motivasjon, og stor usikkerhet. Med Jobpics-kortene kan vi vekke en positiv interesse, utvide horisonten deres og få til en god dialog. Mange av disse unge har negative erfaringer og har en lukket tankegang som vi må få åpnet opp.

Jobpics i skolen for å hindre frafall 

Blant kursdeltakerne møter vi også Ane Brox som jobber som jobbspesialist på IPS Hedmark, som er en del av NAV Elverum:

– Jobpics er nytt verktøy for oss. Jeg har hørt om produktet tidligere og er her i dag for å lære mer om hvordan dette verktøyet kan brukes i praksis. Vi er i ferd med å starte opp et prosjekt med å forebygge frafall i videregående skole. Vi  bruker IPS-metodikk og samarbeider med BUP.

Ane Brox

– Jobpics-kortene og samtalen vår med ungdom skal bidra til å gi dem tro på at de kan fullføre sin skolegang og finne et yrke som passer, sier Ane Brox, jobbspesialist på IPS Hedmark, som er en del av NAV Elverum.

– Vi ønsker å prøve ut Jobpics i vårt prosjekt, da de er velegnet for å føre en samtale med ungdom. Bildekortene er visuelle og intuitive, og de bidrar til å ufarliggjøre veiledningssamtalen. Å ha Jobpics-kortene på bordet under samtalen som ungdommen kan se på og ta på, og snakke rundt, bidrar til at samtalen blir mindre som et formelt intervju, og mer som en løs og ledig samtale.

– Jobpics og samtalen vår med ungdom skal bidra til å gi dem tro på at de kan fullføre sin skolegang og finne et yrke som passer. Dersom vi lykkes i å finne en retning, så vil de også finne håp og tro på sin fremtid. 

Mer informasjon om Jobpics