Forskning og rapporter om Jobpics

Karriereveiledning for Innvandrere

– erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring (VOX, Nasjonal enhet for Karriereveiledning 2013)

Jobpics: Et billedbasert verktøy for interesseutforskning (rapport)

En 2012-rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Angelika Schafft  som dokumenterer erfaringer med bruken av Jobpics i praksis.