– Jobpics-kortene er enkle å forstå

- Det gode med Jobpics er at det er så visuelt og enkelt å forstå, og tilrettelagt for folk med svake språkkunnskaper,sier Cathrine Bjordal som arbeider som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune.

Hun bruker Jobpics i gruppe- og klasseveiledning som utgangspunkt for samtale om utdanning, yrker og arbeidsliv. 

- Disse enkle laminerte kortene som viser yrker er et flott interessesamtaleverktøy. Dersom den man har en karrieresamtale med man er interessert i et kort som viser et bilde av servitøryrket, så finner vedkommende relaterte og liknende yrker på baksiden. På den måten kan man utfra sine interesser finne frem til aktuelle yrker man ellers ikke ville ha tenkt på. 

Veiledere bruker Jobpics på flere ulike måter og i forskjellige sammenhenger, alt etter veisøkerens forutsetninger og behov og hensikten med veiledningen. På spørsmål om hvor mye tid man som veileder setter av, svarer Bjordal at det varier veldig. 

- Man kan bruke kort eller lang tid. Noen ganger brukes Jobpics i hovedsak som et samtaleverktøy og til å utforske muligheter, andre ganger brukes det mer målrettet til å finne interessekategorien. Noen veiledere bruker Jobpics ”litt sporadisk og stykkevis og delt”, andre har en full gjennomgang og bruker alle kortene. 

Noen veiledere avsetter i utgangspunkt rundt 45 til 60 minutter til en individuell veiledning med Jobpics, men flere sier at de beregner lengre tid, fra halvannen time til tre timer. Varigheten av en Jobpics-seanse er ikke bare avhengig av hvor fort eller sakte en veisøker sorterer kortene. Den er også avhengig av måten veilederen bruker de mulighetene som ligger i kortene: Om og hvordan man for eksempel fordyper seg i baksideyrkene, eller om og hvordan man drøfter RIASEC-kodene.  

Jobpics-kortene blir i hovedsak brukt til interessekartlegging, men noen veiledere bruker dem også til undervisning av fremmedspråklige voksne og noen bruker dem på elever i ungdomsskolen. Måten å bruke Jobpics på henger også sammen med den tiden en veileder har til rådighet per bruker: De som har mange veisøkere til engangssamtaler og mindre tid til den enkelte, slik det er vanlig på karrieresentra, bruker gjerne en ”light” versjon.