Teorien bak Jobpics

Jobpics har en sterk teoriforankring. Det er basert på en modernisert versjon av RIASEC-systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker.

Billedkortene er basert på den største og mest kjente karriereveiledningsteorien i verden, som det ligger 50 års forskning bak.

Den amerikanske arbeidspsykologen John L. Hollands teori om yrkespersonlighet (RIASEC) er like viktig for karriereveiledningsfeltet som Freud er for psykologien. Holland kategoriserer mennesker i seks yrkespersonligheter, som man kan gjøre karrierevalg ut ifra.

RIASEC står for forskjellige egenskaper, for eksempel R for praktisk (realistic), I for teoretisk (investigative), og A for kunstnerisk (artistic). Ofte faller man innenfor flere av disse kategoriene.

I dag er de fleste anerkjente interessetester basert på RIASEC-systemet. John L. Holland tenker seg at man kan kategorisere mennesker som en av 6 yrkespersonlighetstyper og at ulike typer yrker kan kategoriseres på samme system – som en av 6 arbeidsmiljøtyper.

Holland tenker seg at hver av yrkespersonlighetstypene er karakterisert av spesifikke interesser, ferdigheter, personlige egenskaper, verdier og motivasjon. Karriereveiledning vil da bestå av å finne ut hvilken eller hvilke yrkespersonlighetstyper veisøker ligner mest på og deretter gjøre et yrkesvalg som korresponderer.

Holland kaller dette å gjøre et kongruent valg. Målet med karriereveiledning, ifølge Holland, er å hjelpe veisøker til å gjøre kongruente valg slik at det er match mellom veisøkers yrkespersonlighetstype og arbeidsmiljøtype. Hensikten med interessetester ifølge Holland er at veisøker skal oppdage hvilken/hvilke yrkespersonlighetstyper han ligner mest på og selvreflektere rundt dette.