Skreddersydd støtte

Telemark Kompetanse er et miljø som hjelper bedrifter og organisasjoner med effektiv kompetanseheving, utvikling av digitale læringsressurser, organisasjonsutviklingsprosesser og prosjektledelse. 

For å lykkes med aiLæring viser erfaring at en godt forankret fremdriftsplan, og dedikerte ressurser er viktige suksesskriterier. Telemark Kompetanse kan bistå din bedrift i arbeidet med:

  • Overordnet plan for aiLæring
  • Implementering i bedriften
  • Tilgjengeliggjøring og innholdsproduksjon

Det har vist seg at flere bedrifter ønsker opplæring utover det som tilbys i standardopplæringen for å styrke satsingen på aiLæring, som for eksempel:

  • Grunnleggende opplæring av nye medarbeidere eller avdelinger
  • Oppfriskningskurs for superbrukere og ledere
  • Dypdykk i innholdsproduksjon med vår IT-pedagog

Tilgang på ressurser, som både har kapasitet og riktig kompetanse, når behovet er der skaper fleksibilitet og forutsigbarhet.

For å dekke behovet i din bedrift kan Telemark Kompetanse tilby:

  • Skreddersydde opplæringspakker som dekker deres behov
  • Avtale (SLA) om definert bistand innenfor en bestemt ramme og tidsperiode. 
    Eksempelvis: 16 timer per mnd i 6 mnd

Det er selvsagt også mulig å kombinere disse to. Ta kontakt på dersom dette er interessant.