Kompetansefellesskapet

KPR og brukerforum

KPR og brukerforum

KPR

aiLæring eies i fellesskap av bedriftene som tar den i bruk. For å ivareta samarbeidet om forvaltning, drift, innholdsproduksjon og videreutvikling av aiLæring på vegne av bedriftene, er det oppnevnt et Koordinerings- og prioriteringsråd - KPR.

KPR skal velges blant ledere og fagpersoner fra bedriftene som bruker aiLæring. Det er styret i Arbeid & Inkludering har besluttet prinsippene om sammensetning av KPR. 

KPR skal bestå av representanter for både små bedrifter, store bedrifter og fra ulike deler av landet. Representantene bør ha komplementær kompetanse fra ulike roller i bedriftene – eksempelvis opplæringsansvarlig, fagansvarlig og daglig ledelse i bedriften.

KPR skal prioritere drift og utvikling innenfor rammene av inntektene til aiLæring.

KPR skal bidra til utforming av politikken som aiLæring skal forvaltes etter i forhold til fri deling og gjenbruk av hverandres ressurser. Samt politikk for å samarbeide med markedsaktører og andre forvaltningsnivåer om kompetanseressurser.

KPR har nå følgende sammensetning: 

  • Thor Eivind Fosse, personal- og utviklingssjef hos Amento AS i Farsund
  • Annette Ekmann, fag- og utviklingsleder hos Inko AS i Harstad
  • Thomas Frydenlund, daglig leder hos Topro Kompetanse på Gjøvik
  • Trygve Botnevik, daglig leder hos Beredt AS i Bergen
  • Hanne Lind, daglig leder hos Halden Arbeid og vekst AS i Halden
  • Heming Sand, avdelingssjef Arbeid og inkludering hos Brisk AS i Ålesund
  • Gunni Mersland, avdelingsleder Formidling og kvalifisering hos Avigo AS i Lillesand

Brukerforum

Brukerforum holdes to ganger i året. Målgruppen for brukerforum er superbrukere, opplæringsansvarlige og fagansvarlige.

Formålet er å samle bedriftene som har tatt i bruk aiLæring for å dele erfaringer, bli bedre kjent med hverandre og være med å påvirke videre utvikling av vår felles læringsplattform. Brukerforum er også stedet for å finne samarbeidspartnere i andre bedrifter. 

Vis filtrering

Ingen treff

Type arrangement
Velg område
Fylker

Ingen treff. Prøv igjen med andre filter.