Om aiLæring

aiLæring er bransjens felles plattform for effektiv kompetanseheving for ansatte og arbeidssøkere

Kompetansestyring
aiLæring gir bedriften et effektivt verktøy for målrettet opplæring, både av ansatte og arbeidssøkere. Den enkelte leder eller jobbkonsulent kan tildele enkeltkurs eller kurspakker til sine medarbeidere eller jobbsøkere, følge opp progresjon og ta ut rapporter på gjennomført opplæring. 

Funksjonalitet
Læringsplattformer som aiLæring gir mulighet for å legge opp til blandet læring. Forberedelser kan gjøres digitalt og vil legge et godt grunnlag for effektiv jobbing og mye læring under de fysiske møtepunktene. I ettertid vil materiell og dokumentasjon være tilgjengelig i aiLæring. aiLæring muliggjør også en rekke ulike former for kommunikasjon; forum, chat, innlevering, tilbakemelding, videomøter og webinarer.

Innhold
aiLæring inneholder mange relevante kompetansetiltak både for jobbsøkere og ansatte. Eksempler på innhold er kurs innen CV, søknad og jobbintervju, samt relevant opplæring for jobbkonsulenter og ledere. Tilfanget av nye kompetansetiltak er økende og kommer både fra arbeid- og inkluderingsbedrifter som deler det de utvikler og ved tilgjengeliggjøring av kompetansetiltak fra nasjonale kompetansemiljøer som ønsker å dele med bransjen. En arbeidsgruppe med representanter for deltakende bedrifter finner, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør relevant innhold fortløpende. Her er det allerede gjort et betydelig arbeid.